ZUS planuje zdjąć z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z rozliczaniem składek....
logo
czytaj E-gazety prasa online


ZUS pomoże firmom i rozliczy składki

2020-10-07

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdejmie z przedsię­biorców i pracodawców obowiązki związane z rozlicza­niem składek. Zakład weźmie na siebie pełną odpowie­dzialność związaną z rozliczaniem.

Takie wnioski płyną z przyjętego przez zarząd ZUS planu dotyczącego kluczowych projektów w procesie transfor­macji systemu zabezpieczenia społecznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe trzy lata. Sposób funkcjonowania Zakładu oraz całego systemu zabezpie­czenia społecznego ulegnie przez ten czas głębokiemu przeobrażeniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje zdjąć z przed­siębiorców i pracodawców obowiązki związane z rozlicza­niem składek. „Chcemy zredukować biurokrację i ułatwić prowadzenie biznesu. Po wprowadzeniu reformy rozlicze­nia z ZUS będą zabierały minimum czasu i nie będą wy­magały zaawansowanej wiedzy” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Zakład weźmie na siebie odpowiedzialność związaną z rozliczaniem składek. Dzięki temu zapobiegniemy błędom m.in. w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy będą mieli pewności, co do swoich rozliczeń. Ponadto wprowadzenie reformy pozytywnie wpłynie na jakość danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Pozwoli to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających”- mówi prof. Uścińska.

Szefowa ZUS zwraca uwagę, że po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy będą jedynie potwierdzać całą operację związaną z rozliczeniem. „Bedzie to maksymalnie uprosz­czone. Chcemy, aby wyglądało to podobnie jak w przypa­dku zeznania podatkowego” – wyjaśnia.

„Nie da się ukryć, że zmiany te będą ogromnym wyzwa­niem dla Zakładu. Jestem jednak pewna, że poradzimy sobie z tym zadaniem. Mamy już doświadczenie w dużych projektach. Wcześniej wprowadziliśmy między innymi elektroniczne zwolnienia lekarskie, e-składkę, e-akta. Mamy również za sobą doświadczenie Tarczy antykry­zysowej i Polskiego Bonu Turystycznego. To wszystko będzie procentować na przyszłość” – dodaje prezes ZUS.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner