ZUS sam będzie pozyskiwać dane do wypłaty chorobowego o kwarantannie i izolacji...
logo
czytaj E-gazety prasa online


ZUS sam będzie pozyskiwać dane do wypłaty chorobowego o kwarantannie i izolacji

2020-10-23

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład sam będzie pozyskiwał takie dane.

- Kwarantanna czy izolacja to bardzo trudna sytuacja, w której znajduje się coraz więcej naszych klientów. Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam będzie pozys­kiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegając się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub praco­dawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z po­wodu przebywania w izolacji domowej.

Przypomina, że osoby skierowane przez jednostkę Państ­wowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych, czyli wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku choro­bowego. "Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podsta­wie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

- Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuń­czych w sytuacji gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka, potrzebowaliśmy decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Teraz ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia czyli systemu EWP, w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji – wyjaśnia rzeczniczka.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podsta­wie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ube­zpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner