Od 14 marca 2021 roku nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO

2021-03-09

fot. POLREGIO

Od 14 marca 2021 roku nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO województwie podlaskim

POLREGIO informuje, że od 14 marca br. zmieni się rozkład jazdy niemal wszystkich pociągów kursujących w wojewó­dztwie podlaskim. Zmiany, dotyczące godzin kursowania, są ściśle związane z kolejnym etapem prac modernizacyj­nych na linii kolejowej „Rail Baltica”. Od 12 kwietnia br. pla­nowane jest rozpoczęcie następnego etapu robót. Wówczas rozkład jazdy zmieni się ponownie. O szczegó­łach tej drugiej korekty POLREGIO poinformuje w terminie późniejszym.

Zmiany na trasie Białystok - Szepietowo
W związku ze zwiększeniem przepustowości ruchu pocią­gów na modernizowanej linii kolejowej nr 6, na odcinku Białystok – Szepietowo, od 14 marca będzie możliwa rezy­gnacja z jednej pary autobusów komunikacji zastępczej. Przywrócone zostaną pociągi:

✔ za autobus w relacji Białystok – Szepietowo, odjeżdżający obecnie o godz. 10:55, odjedzie pociąg o godz.10:30;

✔ za autobus w relacji Szepietowo – Białystok, odjeżdżający obecnie o godz. 13:08, odjedzie pociąg o godz. 12:48.

Zastępcza komunikacja autobusowa pozostanie tylko na odcinku Łapy – Szepietowo za dwa pociągi z Łap do Szepietowa i dwa w odwrotnym kierunku. Zmienią się godziny odjazdu autobusów z Szepietowa do Łap. Autobusy będą odjeżdżały 5 minut wcześniej, tj. o 3:10 i 4:10.

Nie ulegają zmianie lokalizacje miejsc zatrzymań autobu­sowej komunikacji zastępczej.
Przypominamy, że przejazd w autobusach, oznakowanych logo POLREGIO, odbywa się na podstawie biletów kolejowych. W autobusach, podobnie jak w pociągach, prosimy o zasłanianie ust i nosa. W autobusach nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków.

Honorowanie biletów okresowych POLREGIO w wybra­nych pociągach PKP Intercity. Dodatkowe postoje pociągów dalekobieżnych na trasie Szepietowo – Białystok.

Aby ułatwić pasażerom dojazd na trasie Białystok – Szepietowo, bilety okresowe POLREGIO (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) będą honorowane w następu­jących pociągach PKP Intercity:

✔ IC „Dąbrowska” Szepietowo 11:36 – Białystok 12:32, zatrzymuje się na wszystkich przystankach;

✔ IC „Podlasiak” Łapy 18:36 – Białystok 18:55;

✔ TLK „Hańcza” Białystok 17:41 – Szepietowo 18:35;

✔ IC „Karkonosze” Białystok 20:15 – Szepietowo 21:03, zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Łapy i Szepietowo.

Przypominamy, że w pociągach PKP Intercity obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Wynika to z obecnie obowią­zujących zasad sanitarnych i ograniczenia liczby podróż­nych w pociągach PKP Intercity do 50% miejsc siedzących. W związku z tym, pasażerowie z biletami okresowymi POLREGIO powinni posiadać odpłatny bilet dodatkowy (koszt 1 zł). Bilety dodatkowe są dostępne w kasie bileto­wej, w internetowym systemie sprzedaży e-IC, w aplikac­jach mobilnych oraz u konduktora przed wejściem do pociągu, na przystankach gdzie nie ma kasy biletowej lub jest nieczynna. Informujemy, że po zakończeniu terminu ważności biletu okresowego podróżni mogą ubiegać się o zwrot należności za zakupione bilety dodatkowe (miejs­cówki) od PKP Intercity, w drodze reklamacji.

Informujemy, że na trasie Białystok – Szepietowo ulegną też zmianie godziny kursowania pociągów. Oprócz zmian kilkuminutowych, wystąpią też zmiany sięgające kilkudzie­sięciu minut. Na przykład pociąg, który obecnie odjeżdża z Białegostoku do Szepietowa o godz. 18:25, od 14 marca będzie odjeżdżał aż 86 minut wcześniej, tj. o godz. 16:59, a pociąg odjeżdżający z Białegostoku o godz. 15:20, będzie odjeżdżał o godz. 14:50, czyli 30 minut wcześniej. Natomiast poranny pociąg z Białegostoku do Łap, odje­dzie 30 minut później, obecnie odjeżdża o godz. 7:30, a od 14 marca będzie odjeżdżał o godz. 8:00.

Zmiany na pozostałych trasach
Na pozostałych trasach w naszym regionie zmienią się godziny kursowania większości pociągów POLREGIO. Przeważnie będą to zmiany niewielkie, kilku lub kilkunastominutowe, ale zwracamy uwagę, że mogą wystąpić wcześniejsze odjazdy niż obecnie.

Na przykład:

✔ pociąg na trasie Suwałki - Białystok, odjeżdża­jący o godz. 11:43, od 14 marca 2021 r. będzie odjeżdżał 21 minut wcześniej, o godz. 11:22.

✔ Pociąg z Białegostoku do Ełku, odjeżdżający teraz o godz. 10:55, będzie odjeżdżał o 10:30

pociąg odjeżdżający z Ełku o godz. 17:15, od 14 marca odjedzie o 17:07.

✔ Godziny kursowania zmienią się również na trasie Białystok – Kuźnica Białostocka:

- pociąg z Białegostoku o godz. 15:44 od 14 marca będzie odjeżdżał 14 minut wcześniej, tj. o godz. 15:30

Prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy dostępnym w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO ☎ 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych:polregio.pl i portalpasazera.pl

Źródło: tekst i grafika - Renata Gerasimiuk POLREGIO sp. z o.o. Podlaski Zakład w Białymstoku.

baner