Zlikwidowane agencje towarzyskie, zatrzymane osoby podejrzane, przejęta nielegalna broń i narkotyki...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zlikwidowane agencje towarzyskie, przejęta nielegalna broń i narkotyki

2020-08-19

Policjanci CBŚP pod nadzorem mazowieckiej Prokura­tury Krajowej przeprowadzili akcję, w wyniku której zlikwidowali 6 agencji towarzyskich tzw. „mieszkanió­wek", w których od połowy 2018 roku mogło „pracować" nawet 60 kobiet. W trakcie działań przeprowadzonych we współpracy z KSP, funkcjonariusze zatrzymali 5 osób i przejęli m.in. broń maszynową, a także narkotyki. Wszystko wskazuje na to, że proceder funkcjonował pod przykrywką agencji nieruchomości.

Funkcjonariusze Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z policjantami Komendy Stołecznej Policji, pod nadzorem mazowieckiej Prokuratu­ry Krajowej przeprowadzili akcję wymierzoną w proceder czerpania korzyści z nierządu innych osób. W trakcie działań, które miały miejsce w Siedlcach oraz okolicznych miejscowościach, policjanci zatrzymali 5 osób podejrza­nych w wieku od 30 do 59 lat, a także zlikwidowali 6 agen­cji towarzyskich tzw. „mieszkaniówek". Podczas przeszukań zabezpieczono broń palną maszynową, jak również narkotyki w postaci amfetaminy, marihuany i kokainy. Przejęto też sprzęt mogący posłużyć do uprawy konopi. Na terenie jednej z posesji policjanci odkryli zamaskowaną w ziemi skrytkę, w której przechowywano amfetaminę.

Śledczy ustalili szereg miejsc, w których świadczone były usługi seksualne i przechowywane narkotyki, jak również osoby podejrzane o zorganizowanie całego procederu. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani utworzyli sieć agencji towarzyskich tzw. „mieszkaniówek", w których od połowy 2018 roku mogło „pracować" nawet 60 kobiet. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzani mogli nakłaniać do pracy w nadzorowanych przez siebie loka­lach kobiety, które w zamian za udostępnianie pomiesz­czeń oraz zapewnianie ochrony oddawały część dochodu uzyskiwanego z nierządu. Wszystko na to wskazuje, że proceder funkcjonował pod przykrywką agencji nierucho­mości, a podejrzani z nielegalnej działalności uczynili sobie stałe źródło dochodu. Śledczy ustalają obecnie ile osoby podejrzane mogły zarobić na przestępczej działal­ności.

W Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Pro­kuratury Krajowej w Warszawie, 5 osób usłyszało zarzuty ułatwiania uprawiania prostytucji oraz czerpania z tego korzyści majątkowych. Dodatkowo dwóm podejrza­nym zarzuca się wprowadzanie do obrotu i posiadanie znacz­nych ilości narkotyków, a jednej posiadanie nielegal­nej broni. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Za te przestępstwa może grozić nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Tekst i fotografia: Zespół Prasowy CBŚP