Od 1 stycznia 2021 roku zostaje zawieszone kursowanie pociągów POLREGIO na Litwę...
logo
czytaj E-gazety prasa online


POLREGIO - zawieszenie połączeń na Litwę

2020-12-29

fot. POLREGIO

Na wniosek Kolei Litewskich od 1 stycznia 2021 roku zo­staje zawieszone kursowanie pociągów międzynarodo­wych POLREGIO w relacji Białystok – Kowno – Białystok.

POLREGIO informuje, że z powodu trudnej sytuacji epide­miologicznej, Koleje Litewskie zawieszają kursowanie po­ciągów wjeżdżających na teren Litewskiej Republiki, przez kolejowe przejście graniczne Trakiszki (PL)-Sestokai (LT).

W związku z tym, Samorząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zawieszeniu połączeń Białystok – Kowno (Kaunas) i Kowno (Kaunas) – Białystok w terminie od 1 do 31 stycznia 2021 r. w całej relacji.

UWAGA! Za odwołane pociągi nie kursuje Zastępcza Ko­munikacja Autobusowa.
Informujemy, że osoby, które już kupiły bilety na odwołane połączenia, mają możliwość ich zwrotu bez potrąceń.

Przepraszamy za utrudnienia.

Źródło: tekst i grafika - Zespół Prasowy POLREGIO.

baner