4 mężczyzn usłyszało liczne zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem i usiłowania tych przestępstw
logo
czytaj E-gazety prasa online


Złodzieje akumulatorów zatrzymani

2021-01-21

Kryminalni z białostockiej komendy ustalili i zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o kradzieże akumulatorów. Do zdarzeń doszło w okresie od października do listo­pada na terenie powiatu białostockiego. Wartość strat to blisko 30 tysięcy złotych. Jeden z zatrzymanych usłyszał w sumie 22 zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem i zarzuty usiłowania tych przestępstw.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości prze­ciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, najpierw ustalili tożsamość, a następnie zatrzymali 4 po­dejrzanych o liczne kradzieże akumulatorów.

Do zdarzeń dochodziło w okresie od października do gru­dnia ubiegłego roku. Szajka złodziei trudniła się nielegal­nym procederem na terenie Białegostoku oraz powiatu białostockiego. Z kilkunastu zaparkowanych pojazdów zniknęły akumulatory. Łączna wartość strat oszacowana przez pokrzywdzonych wyniosła blisko 30 tysięcy złotych.

Dzięki wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowo­dowego, mundurowi ustalili tożsamość podejrzanych. Do dwóch pierwszych zatrzymań doszło w poniedziałek. W trakcie przeszukania domu u jednego z mężczyzn, mun­durowi znaleźli 11 gramów suszu. Wstępne badanie nar­kotesterem wykazało, że jest to marihuana. Już następ­nego dnia, w ręce kryminalnych wpadło dwóch kolejnych podejrzanych.

Wszyscy zostali zatrzymani w swoich miejscach zamiesz­kania. Okazali się nimi mieszkańcy powiatu białostockiego. Trzech 18-latków i jeden 30-latek. Wszyscy usłyszeli już liczne zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem i usiło­wania tych przestępstw.

Jeden z 18-latków dodatkowo usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Decyzją sądu 3 mężczyzn trafiło na 3 miesiące do aresztu.

Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież z włamaniem zag­rożona jest karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Tekst i fotografie: KMP Białystok

baner