Kontrolowany podatnik musi zapłacić 3,5 mln zł należnego podatku PIT wraz z odsetkami. ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-25

Zaniżył swój przychód o ponad 13 mln zł...

fot. KAS

• Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wy&k­ryła oszustwo związane z nieprawidłowym rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
• Jeden z podatników stosując tzw. agresywną opty­malizację podatkową zaniżył swój przychód o ponad 13 mln zł.
• Kontrolowany podatnik musi zapłacić 3,5 mln zł należ­nego podatku PIT wraz z odsetkami.

Pracownicy KAS z Białegostoku przeprowadzili kontrolę dot. prawidłowości rozliczania się z podatku PIT przez jednego z podatników z woj. mazowieckiego. Analiza dokumentacji, transakcji finansowych oraz zawieranych umów pozwoliła na ustalenie, że podatnik ten stosował niedozwolony mechanizm tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.

Polegał on na tworzeniu szeregu spółek, przekształcaniu ich i wnoszeniu do nich udziałów. Spółki te nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, a prowadzone przez podat­nika operacje finansowe zaniżyły jego przychód o 13 mln zł, a w konsekwencji należny podatek PIT.

Zgodnie z wydaną przez podlaską KAS decyzją, utrzyma­ną w mocy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, kont­rolowany podatnik zobowiązany jest do wpłaty 3,5 mln zł należnego podatku PIT wraz z odsetkami.


st. asp. Maciej Czarnecki - Oficer prasowy Podlaskiej KAS

baner