Zabytkowy ołtarz w bazylice sejneńskiej po konserwacji...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zabytkowy ołtarz w bazylice sejneńskiej
po konserwacji

2020-09-08

Zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza głównego w bazylice sejneńskiej, będącej częścią zabytkowego zespołu klasztornego domini­kanów w Sejnach.

Kompleksowe prace przy zabytkowym ołtarzu trwały dwa lata. Poprzedziły je badania stratygraficzne. Konserwacja ołtarza obejmowała m.in. oczyszczenie ołtarza, usunięcie przemalowań i zabrudzeń, wzmocnienie murów, tynków, płaskorzeźb oraz elementów dekoracyjnych.  

Dawny blask dzięki konserwacji odzyskało tabernaku­lum. Wykonane w XVIII wieku, barokowe, drewniane, złocone. Prace konserwatorskie z jednej strony zabezpie­czyły je przed dalszą destrukcją, z drugiej - przywróciły mu pierwotne wartości artystyczno-estetyczne.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków dwukrot­nie (w 2019 i w 2020 roku) wsparł parafię w prowadzo­nych pracach konserwatorskich, przyznając na ten cel dotacje. 

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach został zbudowany w latach 1610-1619 w stylu późnorenesansowym. W późniejszym czasie do kościoła został dobudowany kompleks zabudowań klasztornych, które ukończono w 1706 roku. W latach 1760-1779 doko­nano przebudowy kościoła w stylu baroku wileńskiego. Podczas przebudowy świątyni zmieniono orientację koś­cioła. Wówczas ołtarz główny został przestawiony i obró­cony o 180 stopni, dokonano też przeróbki szczytu. 

Tekst i fotografia: Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

baner