XIX-wieczny nagrobek Eustachego Klimaszewskiego w rejestrze zabytków ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


25-02-2021

XIX-wieczny nagrobek Eustachego Klimaszewskiego w rejestrze zabytków


XIX-wieczny nagrobek Eustachego Klimaszewskiego

Decyzją z dn. 18.02.2021 r. prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków woje­wództwa podlaskiego XIX-wieczny nag­robek Eustachego Kli­maszewskiego z cmentarza przykościelnego w Miłkowicach Maćkach. 

Nagrobek wykonany po 1845 roku ma formę steli ustawionej na dwustopniowym cokole. Wykonany został z piaskowca technika­mi rzeźbiarskimi i kamieniarskimi. Stela posiada kształt prostopa­dłościanu ustawionego w pozycji wertykalnej. 

Na awersie steli znajduje się napis:

Pokój ci drogi Mężu pod
niemym głazem
Ty miłości przyjaźni był
tkliwym obrazem
Za tyle z tobą szczęścia ci
składam pamiątkę
Ktokolwiek iesteś wstrzymaj
krok spieszny na chwilę
Choć iedną łzę błagalną uroń
przy mogile
KLIMASZEWSKI
EUSTACHY

w 26 wiośnie życia przeniósł się
do wieczności 15 Marca 1845 R.

Poniżej inskrypcji umieszczono płaskorzeźbioną scenę ukazującą mężczyznę, zapewne na łożu śmierci, otoczonego dziećmi i ko­bietą trzymającą niemowlę.

Z kolei na rewersie steli znajduje się napis inskrypcyjny:

Wieczny pokój
ANNIE KLIMASZEWSKIEY
TERESSIE KOSINSKIEY
KOSINSKIEMU
FRANCISZKOWI

i ich wnuczce
STEFANII
KLIMASZEWSKIEY

Mimo widocznych zniszczeń nagrobek nie zatracił swoich warto­ści zabytkowych. "O wartościach artystycznych pomnika świad­czy sposób opracowania kamienia, użyte deko­racyjne liternictwo oraz technika wykonania sceny figuralnej. Dobór detalu oraz po­prawność proporcji potwierdzają, że zarówno stela jak i jej zwień­czenie powstały z ręki wprawionego twórcy." - prof. Małgorzata Dajnowicz, podla­ska konserwator zabytków. 

Z wnioskiem o wpisanie nagrobka do rejestru zabytków do Pod­laskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwróciła się parafia pw. św. Rocha w Miłkowicach Maćkach (gmina Drohi­czyn). 

Tekst i fotografia: Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

baner