Na drewnianym lamusie plebańskim w Knyszynie zawisła tabliczka z napisem "Zabytek Zadbany". ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


14-04-2021

Knyszyński lamus uhonorowany


Na drewnianym lamusie plebańskim w Knyszynie zawisła tabliczka z napisem "Zabytek Zadbany". To symboliczne potwierdzenie wygranej w ogólnopolskim konkursie orga­nizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

W ubiegłym roku zabytkowy obiekt w Knyszynie z począ­tku XIX wieku został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Zabytek zadbany" organizowanego przez Generalnego Konserwatora Zabytków w kategorii architektura i budownictwo drewniane.

"Nagroda została przyznana za prace remontowe i konser­watorskie, dzięki którym zachowano i wyeksponowano cenny zabytek dawnego drewnianego budownictwa gospodarskiego" - prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków. 

Tabliczkę przypominającą o wygranej zamocowali we wtorek (13.04) prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska woje­wódzka konserwator zabytków i ks. Andrzej Sadowski - proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie.

Drewniany lamus, pierwotnie spichrz zbożowy, został wy­budowany w 1808 roku. Należał do gospodarstwa plebań­skiego, o którym wiadomo, że w XIX wieku składało się - oprócz plebanii i domu wikariusza - także z zespołu zabu­dowy gospodarczej. 

W 2017 roku, po wykonaniu inwentaryzacji konserwator­skiej, obiekt translokowano w granicach działki dawnego gospodarstwa. Budynek posadowiono na fundamencie z wykorzystaniem kamieni odzyskanych z pierwotnej loka­lizacji.

"Założeniem wykonawczym prac było zachowanie w jak największym stopniu oryginalnych elementów drewnia­nych, a w przypadku degradacji materiału - ich uzupeł­nienie lub odtworzenie. Zachowano 70 procent orygina­lnej substancji zabytkowej" - prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków. 


Tekst i fotografia: Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

baner