Emeryci i renciści, których termin płatności przypada na pierwszy dzień miesiąca już otrzymali zwaloryzowane świadczenie.
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-02

Świadczenia z ZUS wzrosną o ponad 4 proc.

Jak co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął waloryzację emerytur i rent. Minimalna emerytura wzrośnie o 50,88 zł brutto. Świadczenia będą wyższe o 4,24 proc.

Emeryci i renciści, których termin płatności przypada na pierwszy dzień miesiąca już otrzymali zwaloryzowane świadczenie.

W tym roku podwyżka jest przeprowadzana waloryzacją procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

- Nie trzeba składać wniosku, by otrzymać waloryzację ponieważ ZUS przeprowadza ją z urzędu. O nowej wyso­kości kwoty brutto, każdy emeryt i rencista zostanie po­wiadomiony decyzję - informuje Katarzyna Krupicka re­gionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlas­kiego.

Jakie świadczenia rosną?
W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długotermi­nowe, takie jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Minimalna emerytura w górę
- W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają na tyle długi staż ubezpieczeniowy by świadczenie mogło być podwyższone do gwarancji minimum. W przypadku kobiet to co najmniej 20 lat ubezpieczenia, zaś mężczyzn – co najmniej 25 lat – wyjaśnia rzeczniczka.

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama 4plus dla osób, które nie mają emery­tury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.

Przykład
Jeśli w lutym 2021 roku emerytura wynosiła 2000zł brutto, to w marcu wzrasta do 2084,80zł brutto
(bo: 2000zł × 104,24% = 2084,80zł).


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner