ZUS wznawia wyjazdy na rehabilitację w ramach prewencji rentowej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-05

ZUS wznawia wyjazdy na rehabilitację w ramach prewencji rentowej

Od 15 marca 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecz­nych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby, które będą z nich korzy­stać muszą pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

Osobie, która została skierowana na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym, ZUS przekaże zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację wraz z ulotką informacyjną. Takie zawiadomienia dostaną również te osoby, które otrzymały je wcześniej, a ze względu na wstrzymanie wyjazdów nie mogły z nich skorzystać.

Po otrzymaniu zawiadomienia należy przekazać swój nu­mer telefonu do oddziału ZUS, który skierował na rehabi­litację albo do ośrodka rehabilitacyjnego, do którego jest skierowanie.
- Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w syste­mie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnosty­cznego w kierunku SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu. O zleceniu wykonania testu poinformuje ośrodek rehabilitacyjny - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Taki test jest bezpłatny. Aby go wykonać należy zgłosić się do punktu pobrań nie wcześniej niż cztery dni przed ter­minem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.

Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdję­ciem oraz zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. O wyniku testu poinformuje telefonicznie ośro­dek rehabilitacyjny.

Co ważne, nie należy planować wyjazdu zanim ośrodek nie zawiadomi o negatywnym wyniku testu. Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji muszą pozo­stać w domu. Ci, którzy nie mogą jechać na rehabilitację powinni poinformować o tym ZUS. Istotne jest również to, że należy zgłosić do ośrodka rehabilitacyjnego zmianę numeru telefonu.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner