Kupując na wyprzedażach w innych krajach Unii Europejskiej, konsumentom przysługują te same prawa, co w Polsce ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-07-23

Wyprzedaże - takie same prawa

grafika RATIO

• Szał wyprzedaży trwa, obniżki wkrótce mogą sięgnąć do -80 proc. W szale wakacyjnych zakupów łatwo stracić głowę i dokonać niewłaściwego wyboru.
• Co zrobić z za małym kapeluszem, butem, któremu odpadł obcas lub perfumami z zagranicy, które do nas nie dotarły? Odpowiadają nasi eksperci w cyklu „Wyp­rzedaże – takie same prawa”.

Summer Black Friday, Ausverkauf, Soldes jusqu’à 50 proc., czy po prostu letnia wyprzedaż – pod tymi nazwami kryją się wakacyjne promocje na towary i usługi – nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Rabaty zaczęły się już na początku czerwca, ale na największe obniżki polują najwytrwalsi. Cierpliwym, jednak nie zawsze świadomym co do swoich praw łowcom promocji, Urząd wraz z Europejskim Cent­rum Konsumenckim przypomina o ich najważniejszych prawach.

- Najczęstsze nieprawidłowości z jakimi spotyka się UOKiK w kontekście sezonowych wyprzedaży to anulowanie za­mówień, wprowadzanie w błąd co do warunków wyprze­daży oraz tworzenie pozorów atrakcyjności promocji, podczas gdy cena jest taka sama lub nawet wyższa niż w czasie regularnych zakupów. Przygotowywane zmiany prawne implementujące tzw. dyrektywę omnibus mają wyeliminować sytuacje, w których sprzedawcy sztucznie zawyżają ceny towarów czy usług tuż przed zastosowa­niem obniżek, aby później zachęcać nas do zakupów rzekomo wysokim rabatem – tłumaczy Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z projektem, sprzedawcy, będą mieć obowiązek informowania o cenie sprzed obniżki. Dotyczyć to będzie zarówno produktów, jak i usług.

- Rozwiązanie, które znalazło się w projekcie ustawy zak­łada, że przedsiębiorca ma obowiązek informowania konsumentów o najniższej cenie danego produktu z ostat­nich 30 dni. Nie będzie mógł być wtedy wykorzystywany mechanizm sztucznego podnoszenia cen na tydzień czy dwa tygodnie przed wyprzedażami po to, aby później chwalić się obniżkami cen, zaś konsument będzie wiedział, jaka jest rzeczywista skala obniżki – wyjaśnia Prezes UOKiK.

Jeśli przedsiębiorca nierzetelnie informuje o cenach, Ins­pekcja Handlowa może zastosować sankcje do 20 tys. zł, a w przypadku powtarzających się nieprawidłowości do 40 tys. zł. Jeśli natomiast skala zjawiska byłaby powszech­na i doszłoby do naruszenia zbiorowych interesów konsu­mentów, wówczas prezes UOKiK może nałożyć sankcję do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

- Stoimy na straży praw konsumentów i przypominamy o podstawowych zasadach świadomych i satysfakcjonują­cych zakupów podczas specjalnych cenowych okazji. „Wyprzedaże – takie same prawa”, to akcja którą kierujemy zarówno do konsumentów, jak i sprzedawców - mówi Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Kupując na wyprzedażach w innych krajach Unii Europej­skiej, konsumentom przysługują te same prawa, co w Polsce. W niektórych państwach UE, to przepisy określają maksymalny czas trwania wyprzedaży np. we Francji lub w Luksemburgu jest to miesiąc w ciągu każdego sezonu letniego i zimowego, a w Portugalii 4 miesiące w roku. ECK Polska w czasie wyprzedaży odnotowuje zgłoszenia konsumentów dotyczące m.in. problemu z wymianą wadliwego produktu, szczególnie, gdy został on kupiony po wyjątkowo okazyjnej cenie. Sprzedawcy wolą zwrócić pieniądze niż dostarczyć nową rzecz, która jest już dostępna w regularnej cenie.

PORADY
✔ Często trafiamy na informacje typu „ubrania przecenione nie podlegają reklamacji”. Sprzedawcy, którzy stosują tego typu sformułowania, łamią prawo.
✔ Pamiętajmy, że rzecz kupioną na wyprzedaży można reklamować, ale już jej zwrot zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy.
✔ Reklamację składamy u sprzedawcy
- najlepiej na piśmie. Gdy do produktu dołączona jest gwarancja, wtedy możemy zgłosić reklamację gwarantowi (najczęściej jest to producent lub dystrybutor towaru). Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas.
✔ Pamiętajmy, że jeśli powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy podczas zakupu, nie możemy jej reklamować u sprzedawcy. Wszystkie inne wady – tak.
✔ Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z oferty promocyjnej, sprawdźmy, czy rzeczywiście jest ona dla nas najkorzystniejsza. Może się bowiem okazać, że ten sam towar w innym sklepie kosztuje mniej.

W razie kłopotów reagujmy – zgłośmy się do odpowied­nich instytucji. Bezpłatną pomoc prawną otrzymamy w następujących miejscach:

Infolinia Konsumencka - w sprawach prostych bez analizy dokumentów, nr ☎ 801 440 220 oraz 22 290 89 16.
Konsumenckie Centrum E-porad - w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów, adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
Europejskie Centrum Konsumenckie - w spra­wach transgranicznych, które dotyczą sprzedawców z obszaru Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Nor­wegii i Islandii. Strona internetowa: konsument.gov.pl.
Rzecznicy konsumentów w Twoim mieście lub powiecie - w sprawach prostych oraz wymaga­ją­cych analizy dokumentów. Kontakty znajdziesz pod adresem: www.uokik.gov.pl/pomoc.
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej - w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów. Kontakty znajdziesz pod adresem www.uokik.gov.pl/wiih.


Tekst - Biuro Prasowe UOKiK

baner