ZUS w Podlaskiem wypłacił dodatki solidarnościowe na ponad 2,6 mln zł
logo
czytaj E-gazety prasa online


ZUS w Podlaskiem wypłacił dodatki solidarnościowe na ponad 2,6 mln zł

2020-07-09

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wypłacił już 2,6 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego. Świadczenie jest pomocą finansową dla pracowników, których dotknęły skutki pandemii. Prawo do dodatku w wysokości 1400 zł przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19.

Do białostockiego Oddziału ZUS wpłynęło 2,3 tys. wniosków o te świadczenie. Zakład wypłacił dodatki solidarnościowe już dla 2 tys. wnioskodawców.

- Świadczenie to jest wypłacany możliwie jak najszybciej. Zrealizowaliśmy już 90 proc. wniosków. Z naszych danych wynika, że najczęściej o środki ubiegają się kobiety, bo w 59 proc. Jeśli chodzi o podział wiekowy to najwięcej wniosków składają osoby w wieku od 26 do 35 lat – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Przy czym wypłata dodatku solidarnościowego zawiesza wypłatę zasiłku dla bezrobotnych i stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.
Nowe świadczenie skierowane jest dla osób, z którymi po 15 marca 2020r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła.
- Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Wynosi on 1400 zł miesięcznie i przysługuje od czerwca do sierpnia. Jednak jest pewne ograniczenie, a mianowicie nie można go otrzymać wcześniej niż za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek - wyjaśnia rzeczniczka.

- Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem tych składek jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak co ważne składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa - dodaje Katarzyna Krupicka.
O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne także na PUE ZUS.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner