Wystawa „Strach” - oprowadzanie oraz warsztat w Polskim Języku Migowym...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Wystawa „Strach” - oprowadzanie oraz warsztat w Polskim Języku Migowym

2020-08-28

fotka

Daniel Kotowski

Galeria Arsenał zaprasza na oprowadzanie oraz warsztat w Polskim Języku Migowym w ramach projektu WYMIENNIK - natura, sztuka, edukacja:

Sobota 5 września 2020, godz. 15:00
prowadzenie: Daniel Kotowski
Wstęp wolny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Oprowadzanie po wystawie „Strach”

Odpowiadając na potrzeby Głuchych oprowadzanie oraz warsztat zostaną w całości przeprowadzone w Polskim Języku Migowym. Będzie to niesamowite spotkanie, które pozwoli uczestnikom na swobodną dyskusję z prowadzą­cym.
Porozmawiamy o tej wystawie, a w szczególności o stra­chu. Spróbujemy także zastanowić się, czym jest strach. O co się boimy? W obecnej sytuacji jest to bardzo aktual­ny temat, nagle boimy się czegoś materialnego. Inspirując się pracami prezentowanymi na wystawie lub naszymi doświadczeniami, wykonamy jakiś ruch performatywny, bez kontaktu fizycznego. 

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: j.bietkal@galeria-arsenal.pl  do 4 września (piątek) 2020, do godz. 13.00
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest otrzy­manie z Galerii Arsenał maila zwrotnego z potwier­dzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Daniel Kotowski
Artysta wizualny. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych (2018). Zajmuje się performancem, sztuką instalacji, foto­grafią i projektowaniem, tworzy obiekty i filmy wideo. Interesuje go zagadnienie biowładzy, komunikacja mię­dzyludzka oraz polityka społeczna. Aktualnie prowadzi stały cykl spotkań „Zachęta Miga" w Zachęcie – Narodo­wej Galerii Sztuki oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Warsztaty powstały w ramach projektu WYMIENNIK-natura, sztuka, edukacja

Tekst i grafika: Gabriela Owdziej /Galeria Arsenał

baner