Ponad 3,5 mln złotych na wspieranie sportu w Białymstoku w 2021 roku ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Ponad 3,5 miliona złotych na sport
w Białymstoku

2021-01-21

fot. Adam Ludwiczak

Ponad 3,5 mln złotych na wspieranie sportu w Białym­stoku. Prezydent Białegostoku rozstrzygnął trzy kon­kursy ofert na zadania realizowane przez białostockie kluby sportowe i organizacje pozarządowe działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Rozstrzygnięte konkursy ofert dotyczą:

1. Szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w rywa­lizacji sportowej organizowanej przez związki spor­towe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w I pół­roczu 2021 r. – łączna kwota na to zadanie to 2,7 mln zł,
2. Organizacji lub uczestniczenia w zajęciach spor­towo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostęp­nym i innych wydarzeniach sportowych połączo­nych z realizacją programu profilaktyki przeciwal­koholowej – 500 tys. zł,
3.0 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w połączeniu z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2021 roku – 330 tys. zł.

W ramach pierwszego konkursu (na szkolenia sportowe) wsparcie finansowe otrzymały 52 białostockie kluby spor­towe. W tym:

✔ Łyżwiarski Klub Sportowy Juvenia Białystok – 270 tys. zł,
✔ UKS Dojlidy (tenis stołowy, kajakarstwo) – 270 tys. zł,
✔ Białostocka Akademia Siatkówki – 250 tys. zł,
✔ Klub Sportowy Podlasie – 210 tys. zł,
✔ MOKS "Słoneczny Stok" w Białymstoku – 170 tys. zł,
✔ Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok – 140 tys. zł.

W ramach drugiego konkursu (na organizację lub uczest­niczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych) wsparcie otrzymało 36 podmiotów. A wśród nich:

✔ Fundacja Białystok Biega – 11. Białystok Biega oraz Super Biegacz – 140 tys. zł,
✔ Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan – Skatepark Węglowa w Białymstoku, szkolenie w jeździe na BMX i hulajnodze oraz w sekcjach wschodnich sztuk walki – 40 tys. zł,
✔ Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku – organizacja rocznego cyklu imprez w ramach XXIII Białostockiego Mundialu i towarzyszą­cej mu Białostockiej Grand Prix Scrabble oraz udział Genticusu w imprezach piłkarskich i ewentualnie OMS w Scrabble – 40 tys. zł,
✔ Tytani Białystok – Letnia Grand Prix – Otwarte turnieje w sportach plażowych pn.: "0%alkoholu=100%” oraz organizacja zajęć z siatkówki dla dzieci – 30 tys. zł,
✔ Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok – Mała Liga Żubrów-Enea Akademia Sportu – mini koszykówka klasy IV, V i VI szkół podstawowych i XIII Turniej streetballowy – Enea Streetboll 2021 – 30 tys. zł.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

W ramach trzeciego konkursu w 2021 roku realizowane będą dwa zadania:

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzie­ci i młodzieży z białostockich szkół. To zadanie Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Polega na organizacji współzawodnic­twa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół w 2021 r., w minimum 10 dyscyplinach sportowych. Kwota dofinansowania – 100 tys. zł.
Realizacja programu Kibice Razem w Białym­stoku to zadanie dla Stowarzyszenia Promocji Sportu. Jego realizacja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa podczas imprez sportowych poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców piłkarskich. Program zakłada organizację wydarzeń sportowych z udziałem mieszkańców Białegostoku, w tym z okazji 100-lecia klubu Jagiellonia Białystok – kwota dotacji to 230 tys. zł.

Tekst: Anna Kowalska /UM Białystok