W Podlaskiem ZUS udzielił wsparcia na ponad 830 tys. zł w ramach Tarczy 5.0 ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


W Podlaskiem ZUS udzielił wsparcia na ponad 830 tys. zł w ramach Tarczy 5.0

2020-11-05

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej z województwa podlaskiego otrzymali już ponad 830 tys. zł. wsparcia z ZUS w ramach tarczy branżowej. Zakład umorzył im składki na kwotę blisko 686 tys. zł oraz wypłacił świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe na kwotę prawie 145 tys. zł.

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br.
- Wnioski o zwolnienie z opłacania składek można składać do końca listopada, natomiast o świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Trzeba to zrobić elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Prawo do zwolnienie z opłacania składek przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw. Jest jednak kilka warunków, które muszą zostać spełnione. To m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.

- Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z przeważającej działalności prowadzonej we wskazanym miesiącu roku 2020 w porównaniu z przychodami z tej działalności z tego samego miesiąca 2019 r. Porównujemy wówczas pierwszy miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem z 2019 r. Aby skorzystać ze zwolnienia trzeba było również do 2 listopada br. złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku. Termin ten został wydłużony ze względu na to, że ostatni dzień października przypadał na dzień wolny od pracy – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni pod warunkiem, że wcześniej świadczenie nie zostało już trzykrotnie wypłacone. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków w wysokości 2080 zł, będzie m.in. rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. W przypadku przewodników turystycznych działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.
O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

W ramach Tarczy 5.0 prowadzący firmy mogą wnioskować również o dodatkowe świadczenie postojowe. Jednym z warunków otrzymania tego wsparcia jest wypłacenie już wcześniej co najmniej jeden raz świadczenia postojowego. Można z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości poprzednio otrzymanego świadczenia, czyli 2 080 zł albo 1 300 zł. Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.: przewóz wycieczkowy i turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż a także jarmarków. Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały przychód z przeważającej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner