Mali białostoczanie od soboty (17 lipca) będą mogli korzystać z nowego placu zabaw, wyposażonego w urządzenia edukacyjno-wodne ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-07-15

Otwarcie wodnego placu zabaw

fot. UM/Białystok

Od najbliższej soboty (17 lipca) najmłodsi białostoczanie będą mogli przychodzić do Parku Konstytucji 3 Maja i bawić się na nowym placu zabaw wyposażonym w urządzenia edukacyjno-wodne. Ta wybudowana przez Miasto atrakcja dla dzieci kosztowała ponad 1,6 mln zł.

Otwarcie wodnego placu zabaw odbędzie się w sobotę 17 lipca o godz. 12.00. Wydarzeniu będzie towarzyszyć festyn. W programie lody, popcorn i liczne animacje dla najmłodszych.

– Zapraszamy serdecznie rodziców z dziećmi. Mam na­dzieję, że to miejsce stanie się ulubioną atrakcją naszych najmłodszych mieszkańców – powiedział Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku.

Inwestycja w Parku Konstytucji 3 Maja objęła budowę placu zabaw i zagospodarowanie terenu. Powstał obiekt dla dzieci o bezpiecznej nawierzchni piaskowej, wyposa­żony w 6 zestawów urządzeń edukacyjno-integracyjnych przeznaczonych do bezpiecznej, a jednocześnie kreatyw­nej zabawy z użyciem wody wraz z zewnętrznymi wodo­ciągowymi instalacjami doziemnymi. Na tym terenie sta­nęły też obiekty małej architektury: 10 ławek z oparciem, 4 kosze na śmieci, 10 stojaków na rowery, niski natrysk do opłukania rąk albo nóg przez dzieci korzystające z zaba­wek typu „zdrój uliczny”.

W ramach inwestycji wybudowano budynek toalety pub­licznej (dostępny również dla osób niepełnospraw­nych) wraz z zapleczem technicznym. Na terenie obiektu są nawierzchnie utwardzone – nawierzchnia żwirowa (mine­ralna), bezpieczna nawierzchnia piaskowa pod urządzenia placu zabaw dla dzieci, nawierzchnia z desek kompozyto­wych, nawierzchnia z kostki brukowej wokół „zdroju ulicz­nego”. Zadbano też o zieleń – powstały trawniki przy placu zabaw i alejkach spacerowych. Nasadzono pnącza przy toalecie. Teren został oświetlony i jest monitorowany. Obiekt ma też swój regulamin, który znajduje się na tablicy informacyjnej.

Inwestycja była realizowana od końca listopada 2020r. do końca czerwca 2021r.


Agnieszka Błachowska - UM Białystok