Tylko do 30 czerwca przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS
logo
czytaj E-gazety prasa online


Tylko do 30 czerwca przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS

2020-06-09

fot. ZUS

Zostały jedynie trzy tygodnie na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Dzięki temu wsparciu część firm może nie płacić składek przez 3 miesiące - od marca do maja 2020r. lub jeżeli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start albo osiągnął wyższy przychód i niski dochód, to może ubiegać się o zwolnienie za kwiecień i maj.

- W województwie podlaskim 36 tys. przedsiębiorców zostało już zwolnionych z opłacania składki za marzec i 35,7 tys. płatników ze składki za kwiecień. Kwota, jaką Pastwo już pokryło składki za wnioskujących w naszym województwie przekroczyła ponad 184 mln zł, a w całym kraju niemal 7,5 mld zł - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS powinni pamiętać, że dokumenty przyjmowane będą wyłącznie do 30 czerwca. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100 proc. lub 50 proc ich łącznej kwoty.
100 proc. dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. i zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, a także spółdzielnie socjalne bez względu na liczbę zatrudnianych osób. Również osoby duchowne mogą liczyć na zwolnienie ze składek w 100 proc. jak i przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeśli przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł

Z kolei 50 proc. ulgi dotyczy właścicieli firm zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych. W obu przypadkach do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. Wyjątkiem są płatnicy składek zatrudniający wyłącznie pracowników młodocianych, wówczas bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu liczby ubezpieczonych.

- Jeśli korzystamy z ulgi na start lub rozpoczęliśmy prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020r. i opłacamy składki wyłącznie „sam za siebie” oraz w pierwszym miesiącu, za który składamy wniosek czyli kwiecień albo maj, osiągnęliśmy przychód w wysokości przekraczającej 15.681zł, ale dochód nie przekraczał 7.000zł, to mamy możliwość skorzystać ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone – wyjaśnia rzeczniczka.

W tej sytuacji gdy złożony został wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj, a przedsiębiorca opłacił składki za te miesiące - może wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za czerwiec.
Oczywiście aby uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, nie możesz mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli nie zawnioskujemy o zwrot środków nadpłata za kwiecień i maj rozliczy się na składki za kolejne miesiące.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner