Wnioski o dodatek solidarnościowy z ZUS tylko do końca sierpnia ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatek solidarnościowy
tylko do końca sierpnia

2020-08-25

fot. ZUS

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim wypłacił już 7,7 mln zł dla 5,8 tys. usprawnionych osób z tytułu dodatku solidarnościowego. O to wsparcie można składać wnioski tylko do 31 sierpnia.

- To już ostatni moment by zawnioskować o dodatek solidarnościowy. Przysługuje on pracownikom, z którymi z powodu Covid-19 po 15 marca 2020r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Wynosi 1400 zł miesięcznie. O świadczenie można występować między 1 czerwca a 31 sierpnia, ale otrzymać je można najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek – przypomina Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni od przekazania wniosku. Częściej o środki wnioskują kobiety, bo w 58 proc. Pod względem wieku największa liczba wniosków stanowiąca ok. 32 proc. pochodzi od osób między 26 a 35 rokiem. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w br.

Warto pamiętać, że świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składki emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS - wyjaśnia rzeczniczka.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner