W trakcie zajęć funkcjonariusz Wydziału Kadr i Szkolenia Podlaskiego Oddziału SG przybliżył młodzieży specyfikę służby w Straży Granicznej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dołącz do nas - zajęcia online dla młodzieży

2021-03-24

fot. POSG

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicz­nej wczoraj (23.03.2021 r.) rozpoczęli cykl spotkań online z młodzieżą dotyczącą naboru do służby w Straży Gra­nicznej.

Pierwsze wirtualne spotkanie odbyło się z uczniami klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. W trakcie zajęć funk­cjonariusz Wydziału Kadr i Szkolenia Podlaskiego Oddzia­łu SG przybliżył młodzieży specyfikę służby w Straży Granicznej. Zapoznał uczniów z kryteriami, jakie należy spełnić, by zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej. Spotkanie było też doskonałą okazją do odpowiedzi na nurtujące młodych ludzi pytania dotyczące naboru.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadają­ca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funk­cjonariusza nie może być karany, musi posiadać niepo­szlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komen­dant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce nabór. Zainteresowane osoby mogą dzwonić pod numer ☎ 85 714 55 33.

W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje kolejne przyjęcia do służby w czerwcu, październiku i grudniu.

Wyszkoleni, skuteczni, nowocześni tacy jesteśmy !

mjr SG Katarzyna Zdanowicz - Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

baner