Dodatek solidarnościowy można otrzymywać za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatek Solidarnościowy
- co warto o nim wiedzieć

2020-07-01

Dodatek solidarnościowy można otrzymywać za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r., ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeśli uprawniony nie przekazał wniosku w czerwcu, a zrobi to dopiero w lipcu wówczas dodatek dostanie przez 2 miesiące.
Miesięczna kwota świadczenia wynosi 1400 zł.

- W województwie podlaskim wpłynęły prawie 1,6 wniosków, a w całym kraju 59 tys. 62 proc. świadczeń zostało już wypłaconych, a w Oddziale ZUS w Białymstoku 67 proc. Do tej pory w naszym regionie pomoc skierowaną do pracowników, otrzymało 1030 osoby na kwotę 1,2 mln. informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. - Wśród pracowników, którzy stracili pracę przeważają kobiety i stanowią 57 proc zaś mężczyźni to 43 proc. Najliczniejsza grupa wiekowa to osoby miedzy 26-35 rokiem życia to 33,4 proc. a kolejna to 36-45 lat - oni wynoszą 24,3 proc. wszystkich ubiegających się o dodatek - dodaje Krupicka.

Warunki, które trzeba spełnić
Dodatek solidarnościowy mogą otrzymać osoby, które w 2020 r. pracowała łącznie na etacie co najmniej 60 dni i po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał z nimi umowę za wypowiedzeniem lub upłynął okres, na który umowa była zawarta. Świadczenie otrzymają także bezrobotni, jak również zarejestrowani w urzędzie pracy. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego nie można otrzymywać równocześnie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z urzędu pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczasowe świadczenie na okres pobierania dodatku solidarnościowego. Jeśli uprawniony pobrał już zasiłek dla bezrobotnych, to dodatek solidarnościowy ZUS wypłaci za ten miesiąc pomniejszony o wypłaconą kwotę zasiłku.
Osoba ubiegająca się o to świadczenie nie możesz mieć również innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS, a ostatnim warunkiem jest legalny pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym cudzoziemców).

Warto wiedzieć
W czasie pobierania dodatku solidarnościowego podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych ZUS i jest to wniosek o symbolu EDS. Dokument można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub profilem PUE.
- Jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana w trakcie miesiąca, to za ten miesiąc dodatek solidarnościowy nie przysługuje. A w sytuacji, gdy przyznany zostanie dodatek to już nie przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Z kolei jeśli w danym miesiącu osoba uzyska tytuł do ubezpieczeń społecznych np. podejmie pracę, to nie będzie miała prawa do świadczenia za ten miesiąc. Co ważne z dodatku solidarnościowego komornik nie będzie mógł dokonać żadnych potrąceń - wylicza rzeczniczka.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner