Koronawirus w referacie odpowiedzialnym za odśnieżanie miasta, to dodatkowe utrudnienie w walce z atakiem zimy
logo
czytaj E-gazety prasa online


Białystok walczy ze śniegiem i koronawirusem ...

2021-02-09

fot. RATIO

56 pługopiaskarek pracuje bez przerw nad utrzymaniem przejezdności ulic Białegostoku. Kilkudziesięciu kierow­ców, kilkaset osób do ręcznego odśnieżania newralgicz­nych punktów, setki godzin wypracowanych przez firmy odśnieżające miasto. 3000 ton zużytej już soli. Tak Białystok walczy ze skutkami kolejnego już ataku zimy. W obliczu rekordowych opadów śniegu - największych od 9 lat - to ciągle niewystarczające środki do doprowadzania dróg do stanu idealnego.

Koronawirus w referacie odpowiedzialnym za odśnieża­nie miasta
Niemal wszyscy pracownicy referatu utrzymania czystości i porządku Urzędu Miejskiego w Białymstoku - odpowie­dzialnego za zimowe oczyszczanie miasta - są zarażeni koronawirusem. Ich obowiązki, wymagające pracy w terenie, przejęli pracownicy innych departamentów.

W związku z kryzysową sytuacją w mieście i rekordowymi od lat opadami śniegu we wtorek (09.02.) zebrał się sztab kryzowy zwołany przez prezydenta Białegostoku Tadeu­sza Truskolaskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście oraz firm odśnieżających Białystok.

- Najważniejsze, to utrzymywanie przejezdności na ulicach głównych Białegostoku - mówił prezydent Tadeusz Tru­skolaski - Sytuacja ciągle jest trudna. Synoptycy zapowiada­ją kolejne opady, nawet 15 cm śniegu, i bardzo silny mróz. Dopóki pada wymagamy przejezdności. Po ustaniu opadów będziemy oczekiwali doprowadzania ulic do czarnych jezdni, zgodnie z umowami.

Podczas sztabu ustalono:
✔ do czasu ustania opadów śniegu firmy będą bez przerw usuwały śnieg z ulic (pługowały)

✔ niezbędne jest skoordynowanie działań interwen­cyjnych – firmy mają reagować w miejscach kluczo­wych dla utrzymania ruchu w mieści (np. Trasa Generalska, wjazd od strony Augustowa, Rondo K. Putry). Miejsca te będzie wskazywała Straż Miejska w porozumieniu z Policją.

✔ w momencie ustania opadów, firmy rozpoczną posypywanie ulic piaskiem i solą

✔ jeszcze dziś w nocy firmy, przy wsparciu Straży Miejskiej i Policji, przeprowadzą akcję interwen­cyj­nego oczyszczania skrzyżowań. Niezbędne będzie blokowanie ich z każdej strony, po to, by pługposypywarki mogły skrzyżowanie oczyścić i przygotować na poranny szczyt komunikacyjny.

- Apelujemy do mieszkańców, aby w tej wyjątkowej sytu­acji zachowywali wyjątkową ostrożność wsiadając za kie­rownicę, aby dostosowywali jazdę do warunków panują­cych na drogach - mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. - Jeśli nie ma konieczności wychodzenia to zostańmy w domach.

Gdy przestanie padać śnieg sytuacja na drogach będzie pomału wracała do normy.

- Przypominamy także, że za część ulic osiedlowych i chodników odpowiadają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - mówił Krzysztof Kolenda, komendant Straży Miejskiej. - Dlatego też informujemy zarządców o obowiązku odśnieżania.

Przedstawiciele firm odśnieżających zapewniają, że pracują na pełnych obrotach.

- Jeździmy, pługujemy, posypujemy piaskiem – mówił Andrzej Kulaszewski z firmy PHU Zarzecki – warunki pogodowe są bardzo trudno. Robimy wszystko co w naszej mocy. Tylko wczoraj zużyliśmy ponad 200 ton piasku z solą.

Trwają bieżące kontrole działań wszystkich firm odśnie­ża­jących miasto. Bierzemy również pod uwagę wszelkie zgłoszenia, które wpływają do nas od mieszkańców. Jak do tej pory na firmy nałożone zostały kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych.

- Chciałbym podziękować białostoczanom za wytrwałość i okazywane wsparcie – mówi prezydent Tadeusz Truskola­ski – czekają nas kolejne trudne dni. Dlatego też proszę o wyrozumiałość. Dajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Prognozy pogody zapowiadają dalsze opady śniegu oraz bardzo silny mróz.

Urszula Boublej - Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku