Zakończyła się przebudowa ulicy Klepackiej realizowana w ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego”...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Ulica Klepacka gotowa

2020-11-30

fot. UM Białystok

Przebudowa ulicy Klepackiej to jedno z zadań zrealizo­wanych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury tran­sportu miejskiego”, obejmującego też m.in. przebudowę ul. Legionowej, Wiosennej, Prezydenta R. Kaczorowskie­go i A. Mickiewicza. Na realizację tego projektu Miasto pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 105 mln zł. Koszt przebudowy ul. Klepackiej wyniósł ok. 40 mln zł.

W ramach prac pod ulicą Klepacką powstały tunele, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, podziemny zbiornik retencyjny z przepompownią i urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych. To wszystko przyczyni się do poprawy ruchu w tej części miasta, odciąży sąsiednie ulice i ułatwi przejazd auto­busom komunikacji miejskiej.

– Mieszkańcy Białegostoku bardzo potrzebowali tej inwe­stycji. Przed rozpoczęciem prac to miejsce było niebez­pieczne, miedzy innymi ze względu na niestrzeżone prze­jazdy kolejowe. Dzięki przebudowie ulicy Klepackiej ten problem został wyeliminowany – mówi zastępca prezy­denta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Już w drugiej połowie września zostały otwarte dla ruchu nowo wybudowane tunele, dzięki czemu białostoczanie zyskali bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi. Wprowadzono wówczas czasową organizację ruchu, która umożliwia przejazd z prędkością 30 kilometrów na godzi­nę. To ograniczenie prędkości będzie obowiązywało do czasu, kiedy zakończą się procedury związane z odbiorem inwestycji oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie. Później będzie tam można jeździć z prędkością 50 kilometrów na godzinę.

Tekst: Anna Kowalska /UM Białystok