Warto sprawdzić, czy nasze dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zgłoś dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

2020-06-03

Warto pamiętać o tym, że chcąc korzystać z prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej musimy podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Rodzic podlegający temu ubezpieczeniu ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu swoje dziecko. Nic się za to nie płaci, a dzięki temu, maluch może bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia.

Ubezpieczeni mogą zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego:
• dziecko własne,
• dziecko małżonka,
• wnuka albo dziecko obce dla którego ustanowiono opiekę,
• albo też dziecko przyjęte w ramach rodziny zastępczej czy też rodzinnego domu dziecka,
do ukończenia przez nie 18 roku życia lub jeśli się uczy, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko ma znaczny stopień niepełnosprawności, wówczas można ubezpieczyć je bez względu na to w jakim jest wieku. Należy przy tym zauważyć, że dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka, dopiero wtedy gdy rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

- Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego realizowane jest przez naszego pracodawcę, który przekaże zgłoszenie do ZUS-u. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Bardzo często zdarzają się sytuacje, że studenci w okresie wakacyjnym podejmują pracę. Jeżeli zatrudniani są jako pracownicy, to pracodawca zgłasza ich do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji dziecko należy wyrejestrować z własnego ubezpieczenia, a po zakończeniu zatrudnienia, ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia rodzica. W przeciwnym wypadku, dziecko będzie figurowało jako nieubezpieczone. Warto o to zadbać, żeby nie znaleźć się w trudnej sytuacji, kiedy trzeba będzie skorzystać z pomocy lekarskiej.

Zgłoszenia swojego członka rodziny dokonuje się w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej to zgłoszenie i co ważne nie ma ono wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner