W imporcie towarów do Polski wykorzystywane były fikcyjne spółki założone na potrzeby tego procederu ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-05-18

Transferowali do Azji pieniądze
z przestępstw podatkowych

fot. KAS i CBŚP

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Prokuratura Regionalna w War­szawie rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą.
• Członkowie grupy są podejrzani o sprowadzanie towa­rów z Azji, a następnie ich sprzedaż w Polsce bez opła­cania należnych podatków.
• Proceder odbywał się m.in. za pośrednictwem fikcyj­nych polskich i zagranicznych spółek. Pieniądze były tra­nsferowane z powrotem do krajów Dalekiego Wscho­du.
• Zatrzymano 5 podejrzanych.

Sprawą międzynarodowej grupy przestępczej zajmują się funkcjonariusze podlaskiej i mazowieckiej KAS oraz poli­cjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP, pod nadzorem Pro­kuratury Regionalnej w Warszawie. Od 2017 r. człon­kowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju (głównie w Wólce Kosowskiej) bez opłacania należnych podatków. W imporcie towarów do Polski wykorzystywane były fikcyjne spółki założone na potrzeby tego procederu. Uzyskane środki finansowe były transfe­rowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu, Zjedno­czonych Emiratów Arabskich oraz innych krajów azjatyc­kich.

W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 6 mln zł.

W zeszłym tygodniu KAS oraz CBŚP zatrzymały na terenie woj. mazowieckiego 5 osób. Zabezpieczono również dokumentację, komputery, nośniki danych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodar­czych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Podejrzanych tymczasowo aresztowano. Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze planują kolejne działania.


st. asp. Maciej Czarnecki - Oficer prasowy Podlaskiej KAS

baner