Z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach - po tydzień każda ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-06-23

Gdy tata opiekuje się dzieckiem

fot. pixabay.com

Dzień ojca, który obchodzimy 23 czerwca, to dobry moment, by przypomnieć, że mężczyźni coraz częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami. Młody tata, który rezygnuje na kilka miesięcy z pracy, ma możliwość uczestniczyć w codziennych czynnościach swojego potomka. Kiedy kąpie dziecko, karmi, buduje domki z kartonów, robi zakupy w supermarkecie, jest świadkami jego rozwoju, który mu umyka, gdy pracuje. Ma szansę również usłyszeć pierwsze słowa dziecka, zobaczyć uśmiech, krok czy upadek na placu zabaw.

Przepisy dają możliwość ojcu na skorzystanie z wielu uprawnień w związku z narodzinami potomka. Warunkiem jest podleganie przez mężczyznę ubezpieczeniu chorobo­wemu. Wówczas, gdy sprawuje opiekę nad niemowla­kiem, może otrzymać zasiłek macierzyński, korzystając z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński, to świadczenie, które zazwyczaj ko­jarzy się z uprawnieniem przysługującym kobietom, ale w 17,5 proc. w całym kraju, korzystają z niego też panowie.
W województwie podlaskim w okresie od stycznia do ma­ja tego roku wypłacono zasiłek macierzyński blisko 9,7 ty­siącom kobietom. W tym samym czasie z zasiłku macie­rzyń­skiego skorzystało 1,9 tys. mężczyzn, w większości, bo w 93 proc. przypadkach był on wypłacany za okres urlopu ojcowskiego - mówi Katarzyna Krupicka regionalny rzecz­nik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pierwsze dwa tygodnie przeznaczona wyłącznie dla ma­my
Ubezpieczeni rodzice z tytułu narodzin dziecka mogą sko­rzystać z 52 tygodniowego płatnego urlopu na dziecko, czyli urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem.
- Jeśli po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego mama dziecka będzie chciała wrócić do pracy, to opieką nad maluchem może zając się ubezpieczony tata. Z takiej możliwości przez pierwszych pięć miesięcy tego roku skorzystało 114 ojców w naszym województwie, natomiast w kraju ponad 3,9 tys. – dodaje rzeczniczka.

Rodzicielski dla ojca
Po urlopie macierzyńskim oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku gdy urodziło się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie - do 34 tygodni. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Od stycznia do maja 2021r. z urlopu rodzicielskiego w województwie podlaskim skorzystało 7,1 tys. rodziców, w tym 52 mężczyzn.

Ojcowski dla taty
Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski. Ma on swoją podstawę w przepisach Kodeksu pracy. Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Należy jednak pamiętać o tym, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach - po tydzień każda. W tym samym czasie oboje rodzice mogą zajmo­wać się potomkiem. Matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec - na urlopie ojcowskim.
- Z tej formy opieki nad maluchem, a jednocześnie po­mo­cy mamie najczęściej korzystają panowie. W czasie pięciu miesięcy tego roku w Podlaskiem skorzystało 1769 ojców, a w całym kraju ponad 65,7 tysięcy - dodaje rzeczniczka.

Dokumenty, które musi złożyć ojciec do wypłaty ojcow­skiego
ZUS wypłaci zasiłek za okres urlopu ojcowskiego, jeśli wnioskodawca dostarczy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem, wypełniony formularz ZUS Z-3b, wniosek o urlop ojcowski - formularz ZUS ZAO. Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać informację o okresie, w jakim zamierzamy korzystać z urlopu. Razem z pozostałymi dokumentami powinien zostać wysłany do ZUS w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner