Przedsiębiorcy muszą pamiętać o złożeniu deklaracji rozliczeniowej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Przedsiębiorcy muszą pamiętać o złożeniu deklaracji rozliczeniowej

2020-12-16

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe.

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza tzw. tarczę antykryzysową 6.0. Zakłada ona m.in. zwolnienie z opła­cania składek za listopad 2020 r. dla płatników działają­cych pod określonymi kodami PKD.

Aby skorzystać z kolejnej pomocy, którą gwarantuje nowa tarcza, należy złożyć deklaracje rozliczeniowe. Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń, nie otrzymają zwolnie­nia z opłacania składek za listopad. Niestety zdarza się, że osoby prowadzące działalność czasem zapominają o ter­minowym przekazaniu dokumentów

- Przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo lub niewielkie firmy mogą przekazywać dokumenty roz­liczeniowe z wykorzystaniem aplikacji e-płatnik dostęp­nym na PUE ZUS - informuje Katarzyna Krupicka regiona­lny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kto nie musi składać dokumentów rozliczeniowych?
Zgodnie z przepisami, zwolnienie z comiesięcznego skła­dania dokumentów rozli­czeniowych przysługuje przedsię­biorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubez­pieczenia lub za siebie i osoby współpracujące, jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach zadeklarowana została do podstawy wymiaru składek kwota w wysokości najniż­szej podstawy wymiaru składek obowiązującej danego przedsiębiorcę lub osobę współpracującą.

- Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi: 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcz­nego lub 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gos­podarczej. Zwolnieni są także ze składania dokumentów przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS plus, z pods­tawą wymiaru składek ustalaną indywidualnie - wyjaśnia rzeczniczka.

Zwolnienie z obowiązku comiesięcznego składania doku­mentów obejmuje także rodzica, który rozlicza składki za nianię, jeśli w ostatnim złożonym za pełny miesiąc komp­lecie dokumentów rozliczeniowych, została za nią wyka­zana podstawa wymiaru składek nie wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przypadku umowy uak­tywniającej zawartej po 1 stycznia 2018r.) lub z nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie (dla umowy uaktywniającej zawartej przed 1 stycznia 2018r.).

Deklaracji nie muszą również składać osoby zgłoszone do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, które opłacają składki tylko za siebie, a w ostatniej złożo­nej deklaracji rozliczeniowej została wykazana podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner