Sytuacja w mieście ciągle jest trudna, ale nie beznadziejna – mówi prezydent Białegostoku...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Sytuacja trudna ale nie beznadziejna ...

2021-01-26

fot. RATIO

We wtorek, 26.01. o godzinie 9:00 odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego zwołanego przez Prezydenta Tade­usza Truskolaskiego w związku z trudną sytuacją spowo­dowaną intensywnymi opadami śniegu. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz firm odśnieżają­cych miasto podsumo­wali działania podejmowane w nocy z 25-go na 26.01.

- Sytuacja w mieście ciągle jest trudna, ale nie beznadziej­na – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski – efekt pełnej mobilizacji wszystkich zaangażowanych w utrzymanie bezpieczeństwa w mieście został osiągnięty. To jednak nie koniec starań o poprawę sytuacji w mieście. Warto pamiętać, że wykonawca ma obowiązek doprowa­dzić drogi do czarnego asfaltu w cztery godziny od usta­nia opadów śniegu.

Firmy odśnieżające zastosowały się do wieczornych wyty­cznych prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. W efekcie drogi w mieście są przejezdne. Śnieg ciągle pada, więc jeszcze potrzeba czasu aby drogi były w pełni odśnieżone.

Insp. Maciej Daniel Wesołowski, Komendant Miejski Policji poinformował, że na godzinę 9:00 we wtorek 26.01. sytua­cja w mieście nie uzasadniała blokowania wjazdu samochodów ciężarowych do Białegostoku. Zaznaczył, że policjanci monitorują sytuację na drogach. Jeśli będzie tego wymagała to, są przygotowani na zablokowanie wjazdu samochodów ciężarowych do miasta. Komendant podsumował także nocną pracę policjantów, którzy do godziny 9:00 odnotowali 44 kolizje w mieście, czyli dwa razy więcej niż zwykle. Zaznaczył, że policjanci przyjmują zgłoszenia i reagują na bieżąco.

Prezydent Tadeusz Truskolaski zwrócił także uwagę na kolejne zagrożenie związane z opadami, czyli na nawisy śnieżne i konieczność odśnieżania dachów.

- Informacje dotyczące nawisów śnieżnych przekażemy do wspólnot i administracji spółdzielni mieszkaniowych – zadeklarował komendant Straży Miejskiej Krzysztof Ko­lenda – dotrzemy także do właścicieli sklepów wielkopo­wierzchniowych z informacją o konieczności odśnieżania dachów, aby przeciwdziałać możliwym zarwaniom pod ciężarem mokrego śniegu.

W tych działaniach Straż Miejską będą wspierać także policjanci dzielnicowi.

Kolejny sztab kryzysowy odbędzie się dziś (wtorek, 26.01.) o godzinie 20:00

Urszula Boublej - Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku