Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia płatności składek w oczekiwaniu na Tarczę...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia płatności składek w oczekiwaniu na Tarczę

2020-12-09

Zbliżają się terminy zapłaty składek za listopad. Właścicie­le firm, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za ten miesiąc i nie wiedzą, czy ma­ją opłacać składki czy nie, mogą złożyć do ZUS wniosek o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc.

- W parlamencie trwają prace nad kolejną odsłoną Tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. wypłatę świadczenia postojowego oraz zwolnienie z opłacania składek za listo­pad br. Płatnicy, którzy nie wiedzą, czy mają opłacać skła­dki za listopad czy nie, mogą złożyć do ZUS wniosek o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Jeśli płatnik złoży wniosek o odroczenie przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Wnioski będą załatwiane najszybciej, jak to możliwe, a można je składać za pośrednictwem Platformy Usług Ele­ktronicznych ZUS - informuje Katarzy­na Krupicka regiona­lny rzecznik prasowy ZUS wojewódz­twa podlaskiego.

- Nasza propozycja dotycząca składania wniosków o odro­czenie wynika z tego, że tarcza branżowa wciąż nie weszła w życie, a zbliżają się terminy zapłaty składek za listopad. Chodzi m.in o termin 10 i 15 grudnia. Dzięki złożeniu wnios­ku płatnicy działający w branżach, które zostały uwzględ­nione w projekcie tarczy branżowej (zarówno na etapie prac sejmowych, jak też zaproponowanych w poprawkach Senatu) nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście w życie ostatecznego kształtu przepisów. Podobna sytuacja wystąpiła na wiosnę i wtedy również ZUS podpowiadał, jak w prosty sposób zdjąć z siebie niepewność, co do docelowego stanu praw­nego – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Płatnik może również zdecydować się na opłacenie skła­dki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone skład­ki zostaną mu zwrócone. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO). Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner