Białostocki Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na szkolenia online
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-02-17

Białostocki ZUS zaprasza na szkolenia online

Oddział ZUS w Białymstoku zaprasza seniorów, przed­siębiorców, a także pracowników komórek kadrowo - płacowych oraz biur rachunkowych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online. Jest to bardzo wygo­d­na i bezpieczna forma przekazywania wiedzy, bez konieczności osobistej obecności w placówce ZUS. To pomocne udogodnienie, szczególnie w trudnym czasie pandemii koronawirusa.

- Tematyka szkoleń jest różnorodna od emerytur, rent, za­siłków, ulg w opłacaniu składek, podleganie ubezpiecze­niom społecznym, po sprawy związane z obsługą konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Szkolenia zawsze staramy się dopasować do potrzeb klientów. Informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie www.zus.pl w zak­ładce szkolenia i wydarzenia znajdującej się na dole stro­ny. Zapisy przyjmowane są najpóźniej na dzień lub dwa dni przed planowanym szkoleniem.- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Najbliższe spotkanie online już 19 lutego prowadzenie przez Inspektorat w Łomży w godz. 10.00-12.00, a poru­szane zagadnienia dotyczyć będą m.in. umowy zlecenia oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzy­gania zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, należy w terminie do 17 lutego przesłać zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy poda­ny na stronie. W treści należy wskazać datę i temat webi­narium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Szkolenia odbywają się za pośrednictwem narzędzia Cisco Webex Meeting. Aby wziąć udział w spotkaniu online nie­zbędne jest posiadanie przez uczestnika szkolenia kom­putera z dostępem do Internetu.

W dniu szkolenia osoba, która zapisała się na bezpłatne webinarium otrzyma maila z linkiem do udziału w wyda­rzeniu. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć przycisk Join meeting (dołącz do spotkania).

Dołączając do wydarzenia, osoba uczestnicząca w szko­leniu wyraża zgodę na publikowanie wizerunku, jednakże istnieje możliwość wzięcia udziału bez udostępniania ob­razu i dźwięku ze swojego urządzenia.

Tematyka najbliższych szkoleń:
✔ Prawa i obowiązki osób rozpoczynających działal­ność gospodarczą,
✔ Masz wybór: ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS+, działalność nieewidencjonowana,
✔ Zasady wypłaty świadczeń z ubezpieczenia spo­łecznego za okres kwarantanny, Emerytury/Renty,
✔ Dyżur telefoniczny dla Seniorów,
✔ Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzy­ństwa,
✔ Zleceniobiorcy - zasady podlegania ubezpiecze­niom społecznym i rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń,
✔ Działalność gospodarcza- dowiedz się jakie masz prawa i obowiązki,
✔ Platforma Usług Elektronicznych dla płatnika.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner