Jedno z ostatnich świadczeń obsługiwanych przez ZUS, o które wciąż jeszcze można się ubiegać
logo
czytaj E-gazety prasa online


Można jeszcze się ubiegać o postojowe

2020-09-09

Już niemal 5 mld zł trafiło na konta właścicieli firm jak również zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych z tytułu wypłaconych świadczeń postojowych. To jedno z ostatnich świadczeń obsługiwanych przez ZUS, o które wciąż jeszcze można się ubiegać.

- Do tej pory Zakład wypłacił łącznie ponad 2,5 mln świad­czeń na kwotę prawie 5 mld zł. Tylko w wojewódz­twie podlaskim rozpatrzyliśmy 72 tys. wniosków o świadczenie postojowe. Na konta osób uprawnionych przekazana została kwota 122 mln zł. Wypłaty są realizowane na bieżąco. Środki trafiły do prowadzących działalność gospodarczą, a także zleceniobiorców. O to wsparcie można ubiegać się jeszcze w ciągu trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie postojowe dla w opłacających składki „sam za siebie”
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł i jest nieoskład­kowane oraz nieopodatkowane, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z podatku VAT, otrzymają 1300 zł. Warunkiem uzyskania postojowego jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złoże­nia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe we wrześniu, to w sierpniu jego przychód musi być, o co najmniej 15 proc. niższy niż w lipcu. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 kwietnia br.
Aby skorzystać ze świadczenia nie trzeba zawieszać dzia­łalności, ale warto wiedzieć, że postojowe przysługuje także tym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umo­wy zlecenia, agencyjne, o dzieło.
Dla tych osób świadczenie również z reguły wynosi 2080 zł. Jednak w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie, wynosi do 1299,99 zł postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wyna­grodzenia z poprzedniego kwartału tj. 15 994,41 zł w sier­pniu i wrześniu. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br. Jeżeli zleceniodawca odmówił złoże­nia pierwszego wniosku, to zleceniobiorca może teraz złożyć go samodzielnie.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Warunkiem kolejnej wypłaty jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilno­prawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześnie­jszym wniosku nie poprawiła się.

- Wnioski o postojowe od 24 lipca można składać wyłącz­nie on-line za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Obecnie takich profili jest już prawie 5,5 mln. Dzięki Platformie Usług Elektronicznych załatwimy większość spraw z ZUS bez wychodzenia z domu. Wszelkie informacje na temat świadczeń oraz pomocne materiały jak składać wnioski, i jak je wypełnić, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zus.pl. W przypadku wątpliwości pracownicy Zakładu kontaktuje się z wnios­kodawcą e-mailem lub telefonicznie - dodaje rzeczniczka.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner