Seniorzy, które ukończyli 100 lat, maja prawo do dodatkowej emerytury.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatkowa emerytura dla 100-latka

2020-06-18

fot. ZUS

Seniorzy, które ukończyli 100 lat, maja prawo do dodatkowej emerytury. Ta potoczna nazwa określa świadczenia honorowego i nie zastępuje dotychczas pobieranej emerytury czy renty, lecz stanowi jej zwiększenie. Wysokość tego dodatku zależy od przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni. Zawsze zmienia się 1 marca każdego roku i jego wysokość zależy od tego kiedy nestor obchodzi setne urodziny.

W województwie podlaskim obecnie mieszkają 74 osoby, które mają więcej niż sto lat. Z roku na rok rośnie ilość seniorów w naszym regionie. Rok temu takich osób, które przekroczyły granice stu lat było 57. Najstarsza kobieta we wrześniu skończy 109 lat, a najstarszy mężczyzna również 109 lat w październiku.

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. W tym roku każdy stulatek dostaje 4294,67 zł brutto. Rok wcześniej było to 4 003,88 zł brutto a dwa lata temu – 3.731,13 zł.

– Wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku i obowiązuje od 1 marca do końca lutego roku następnego, dlatego w każdym roku jest różna, ale raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy ukończyć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. To świadczenie oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wypłacać zarówno Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jaki i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się świadczenie honorowe, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia np. akt urodzenia.

- To ważne szczególnie dla kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem oraz dziećmi i przez to nigdy nie podlegały żadnemu ubezpieczeniu, więc nie maja wypracowanej emerytury – dodaje Katarzyna Krupicka.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner