Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, ZUS może mu umorzyć należności z tytułu składek ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-09-08

Stan wyjątkowy a ulgi dla przedsiębiorców
w ZUS

fot. ZUS

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty materialne z powo­du stanu wyjątkowego, mogą liczyć na wsparcie Zakła­du Ubezpieczeń Społecznych. Odroczenie terminu pła­tności składek, rozłożenie należności na raty, odstą­pie­nie od pobierania odsetek, a w szczególnych okoliczno­ściach umorzenie składek – to opcje, z których mogą skorzystać poszkodowane firmy.

– Analizując wnioski o udzielenie ulgi lub umorzenie należności, pracownicy ZUS wezmą pod uwagę skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach przy granicy z Białorusią. Zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy podpowiedzą, z jakiego wsparcia można skorzystać w tej sytuacji i pomogą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku – mówi prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Odroczenie składek i raty
Przedsiębiorca, który ma problem z płatnościami składek może skorzystać z kilku rodzajów ulg w ZUS. Jeśli spodziewa się, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie opłacić bieżących składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Jeżeli zaległość już powstała, przedsiębiorca może zawrzeć z ZUS układ ratalny, by zadłużenie spłacić w dogodnych ratach, w terminach uzgodnionych z Zakładem. Na mocy tarczy antykryzysowej ZUS udziela obu tych ulg bez opłaty prolongacyjnej, gdy chodzi o składki z okresu od stycznia 2020 roku.

Umorzenie składek
– Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, ZUS może mu umorzyć należności z tytułu składek. Umorzeniu w tej sytuacji mogą podlegać wyłącznie składki na jego własne ubezpieczenia – podkreśla prof. Uścińska. Umorzenie przysługuje, gdy płatnik ze względu na sytuację majątkową i rodzinną nie jest w stanie opłacić należności. Dotyczy to przypadków, kiedy opłacenie składek spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla przedsiębiorcy oraz jego rodziny i mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Do wniosku o umorzenie należy dołączyć dokumenty potwierdzające konkretne straty materialne.

Odstąpienie od odsetek
Przedsiębiorca, który opłacił zaległe składki, może skorzy­stać z „anulowania” odsetek. Warto przypomnieć, że doty­czy to należności za okres od stycznia 2020 roku. Instytu­cja może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, gdy przedsiębiorca opłacił składki, ale po ustawowym terminie płatności - wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecz­nik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pomogą doradcy ds. ulg i umorzeń
O wsparcie przy wyborze formy pomocy można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń w swoim oddziale ZUS. Doradca pomoże też wypełnić wniosek i skompletować potrzebne dokumenty. Można z nim porozmawiać tele­fo­nicznie, umówić się na spotkanie w placówce ZUS lub na e-wizytę.

Numery telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń w województwie podlaskim

✔ Siedziba Oddziału w Białymstoku
  ☎ (85) 748 66 66 lub (85) 748 66 64    

✔ Inspektorat w Augustowie
  ☎ (87) 643 91 41 lub (87) 643 91 27    

✔ Inspektorat w Zambrowie
  ☎ (86) 271 33 39 w. 208 lub (86) 271 33 39 w. 251


Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

baner