Teatr Dramatyczny w Białymstoku zaprasza do obejrzenia najnowszego spotu promocyjnego...
logo
czytaj E-gazety prasa online


“Ja mam czas, ja poczekam”

2020-12-31

Ja mam czas, ja poczekam - fot. Ewa Krajewska

Kilkadziesiąt osób na planie, w tym trzech reżyserów, aktorzy, tancerze, pracownicy - Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprasza do obej­rzenia najnowszego spotu promocyjnego. Film powstał we współpracy z reżyserami: Pawłem Aignerem, Krzysz­tofem Kiziewiczem i Radovanem Lee

Teatr Dramatyczny postanowił zakończyć 2020 rok wyjąt­kowym projektem. Ostatnie miesiące były dla instytucji nietypowym czasem - sezonem bez spektakli, bez wi­dzów. Zbliżający się nowy czas będzie także szczególny. W 2021 roku rozpocznie się planowany już od dawna remont generalny budynku. Z tej okazji powstał specjalny projekt filmowy, do udziału w którym zaproszono aktorów, pracowników i przyjaciół Teatru Dramatycznego.

Pomysł na realizację zrodził się głowach Krzysztofa Kizie­wicza oraz Radovana Lee. Wraz z Pawłem Aignerem pod­jęli się reżyserii tego obrazu.

- Budynek czeka wielki remont, a żeby pożegnać stare i pójść w nowe, trzeba zapamiętać to, co  tradycyjne. Chcieliśmy zapamiętać scenę teatralną taką, jaka była. Być może dzięki temu filmowi, za kilkadziesiąt lat ktoś będzie mógł sobie ten widok przypomnieć, czy też zapoznać się z historycznym wyglądem tej przestrzeni - mówi Krzysztof Kiziewicz.

Krzysztof Kiziewicz i Radovan Lee odpowiadali za produ­kcję, technologie i dopracowanie wizualne filmu.
- Zaangażowaliśmy w działanie twórców z wielu wymia­rów. Obraz, ruch, muzyka, kostiumy, scenografia - to wszy­stko zostało usytuowane w teatralnej scenerii. Nie ukrywa­liśmy technologii sceny, uznaliśmy ją za dodatkowy walor. W niezwykle krótkim czasie udało nam się zorganizować produkcję filmową z prawdziwego zdarzenia. Ta współpra­ca była dla nas bardzo ciekawa, dlatego dziękujemy wszy­stkim za zaangażowanie - mówi Radovan Lee.

Muzykę do filmu skomponował Adrian “Jakuć” Łukasze­wicz do słów piosenki Eugeniusza Bodo “Ja mam czas, ja poczekam”, które napisał Emanuel Szlechter.
- Utwór właściwie przyszedł do nas sam. „Ja mam czas, ja poczekam” daje wiele możliwości interpretacji, szczegól­nie w okresie rozłąki widza z teatrem, w obliczu nadcho­dzącego „generalnego” remontu. W czasach bardzo „cy­frowych”, gdzie większość rozrywki dostajemy z platform streamingowych Teatr spokojnie zaczeka. Od dawna ma­rzył mi się remake przedwojennego utworu Eugeniusza Bodo, ale z wykorzystaniem współczesnych narzędzi. I w taki sposób powstał utwór dopełniający film - mówi Adrian “Jakuć” Łukaszewicz.

W projekt byli również zaangażowani reżyser Paweł Aig­ner oraz odpowiedzialny za emisję głosu prof. Cezary Szyfman.
- Moim głównym zadaniem była praca z aktorami. Zależa­ło nam na tym, żeby zaangażować jak największą liczbę osób związanych z Teatrem Dramatycznym: zarówno pra­cowników, którzy odchodzą na emeryturę, jak i nowej wiary teatru. Czuwałem nad tym, aby zgrabnie połączyć wszystkie elementy składające się na film: grę aktorską oraz warstwę śpiewu, za którą odpowiadał prof. Cezary Szyfman - mówi Paweł Aigner. 

Spot można obejrzeć na stronie Teatru Dramatycznego: dramatyczny.pl oraz w mediach społecznościowych: na Facebooku oraz YouTube. Produkcja została sfinansowana z budżetu Województwa Podlaskiego.

Tekst i fotografie Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

baner