Ślubowanie trzynastu nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ... - ślubuję ..."

2020-11-05

fot. POSG

Dziś, 5 listopada 2020 r. w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie trzynastu nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Pięć funkcjonariuszek i ośmiu funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem. Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej. Błogosławieństwa udzielił im kapelan prawosławny Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Piotr Nestoruk oraz proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pw. Św. Jerzego w Białymstoku ks. kmdr ppor. Bolesław Stanisław Leszczyński.

Cała grupa już jutro rozpocznie kilkumiesięczne szkolenie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Lubaniu. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej.

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w grudniu przyjąć do służby jeszcze piętnastu funkcjonariuszy. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce nabór.

mjr SG Katarzyna Zdanowicz - Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

baner