Nowa wysokość składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od nowego roku...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Nowa wysokość składek ZUS od nowego roku

2021-02-03

Przedsiębiorcom prowadzącym własny firmę nie trzeba przypominać o tym, że kwoty składek opłacających na ubezpieczenie społeczne zmieniają się wraz z począt­kiem roku. W województwie podlaskim takich osób pro­wadzących działalność na większą czy też mniejszą skalę mamy 63 tys. Nie wszyscy jednak opłacają pod­stawową wysokość składek. Niektórzy korzystają z „ulgi na start” czyli płacą jedynie składkę zdrowotną, inni korzystaj z „preferencyjnych składek” czy też „małego ZUS plus”.

- Niezmienna dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy korzystają z przysługujących im ulg jak i tych dla, których minimalna podstawa wymiaru to kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcz­ne­go, to wysokość składki zdrowotnej. Jest ona wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniają­cego wypłaty z zysku w IV kwartale. Wyniosło one 5.656,51zł. W związku z tym składka zdrowotna w tym roku to kwota 381,81 zł. Taką właśnie wysokość zapłacą korzystający z „ulgi na start” - informuje Katarzyna Krupi­cka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pod­laskiego.

Składki preferencyjne wyłącznie za siebie
Po skorzystaniu przez 6 miesięcy z „ulgi na start” mogliś­my rozpocząć opłacanie składek preferencyjnych, czyli obliczonych od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Gdy zdecydujemy się na opłacenie składek od pod­stawy 840,00 zł (2800,00 zł x 30proc.) będą one wy­glądać następująco:
✔ 163,97 zł – na ubezpieczenie emerytalne;
✔ 67,20zł – na ubezpieczenie rentowe;
✔ 20,58 zł – na ubezpieczenie chorobowe;
✔ 14,03 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.
Łącznie 647,59 zł ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Po 24 miesiącach składek w wysokości preferencyjnej kolejna możliwość to „mały ZUS plus”. Tu niestety składki społeczne dla każdego będą w innej wysokości. Aby obli­czyć podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę można skorzystać z kalku­latora zamieszczonego na stronie eskladka.pl. Gdy jednak żadne ulgi nas już nie dotyczą, wówczas deklarując mini­malną podstawę wymiaru, która wynosi 3 155,40 zł składki będą kształtowały się następująco:

✔ 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne;
✔ 252,43 zł – na ubezpieczenie rentowe;
✔ 77,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe;
✔ 77,31 zł – na Fundusz Pracy;
✔ 52,70 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.
Łącznie do zapłaty będzie 1457,49zł. z uwzględnie­niem składki zdrowotnej.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner