Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw określonych w kodeksie karnym skarbowym ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-04-16

KAS i CBŚP rozbiły gang handlujący gazem


fot. KAS

• Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, rozbiły zorgani­zowaną grupę przestępczą.
• Zatrzymani wprowadzali do obrotu gaz grzewczy jako napędowy LPG, bez opłacania należnych opłat i podat­ków.
• Podczas akcji zatrzymano 17 osób i przeszukano 70 obiektów. Wzięło w niej udział blisko 190 funkcjonariuszy.

Członkowie grupy przestępczej wprowadzali do obrotu gaz grzewczy jako gaz do zasilania silników spalinowych, czyli paliwo samochodowe. Nielegalne zmiany przezna­czenia gazu odbywały się bez odprowadzania należnego podatku VAT, akcyzowego i dochodowego. Sprzedaż gazu pomiędzy współpracującymi podmiotami, w tym stacjami LPG, najczęściej odbywała się bez faktur VAT lub ilość zakupionego gazu jako paliwa w dokumentacji była znacznie zaniżona.

Członkowie grupy mogli działać od kilku lat na terenie 4 województw. Oszacowano, że w okresie tylko sześciu miesięcy, Skarb Państwa mógł być narażony na straty ponad 4 mln zł. Trwają wyliczenia strat, jakie mógł ponieść Skarb Państwa w całym okresie działania grupy.

W akcji KAS i CBŚP, w woj. mazowieckim, warmińsko-ma­zurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, wzięło udział blisko 190 funkcjonariuszy. Zatrzymano 17 podejrzanych i przeszukano ponad 70 miejsc zamieszkania, użytkowania i siedzib podmiotów gospodarczych. Zabezpieczono doku­mentację, komputery, nośniki danych i telefony.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorgani­zowanej grupie przestępczej oraz przestępstw określo­nych w kodeksie karnym skarbowym. Dodatkowo trzy osoby usłyszały zarzut kierowania grupą. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu siedmiu osób.


Radosław Hancewicz - Rzecznik prasowy Podlaskiej KAS

baner