Rodzice wciąż będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki oświatowej z powodu koronawirusa ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-05-10

Kolejne dwa tygodnie zasiłku opiekuńczego

fot. ZUS

Najmłodsze dzieci po weekendzie majowym wróciły do szkoły. Wkrótce naukę stacjonarną rozpoczną również starsze klasy. Rodzice wciąż będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nie­przewidzianego zamknięcia placówki oświatowej z powodu koronawirusa. Świadczenie zostało wydłużone o kolejne dwa tygodnie, czyli do 23 maja.

Przypomnijmy, z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mo­że skorzystać rodzic, który podlega ubezpieczeniu choro­bowemu, w sytuacji gdy musi zająć się dzieckiem w przy­padku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły w zwią­zku z Covid-19.

- Świadczenie przysługuje także, gdy placówka oświato­wa nie zapewnia dziecku opieki, bo z powodu pandemii działa w ograniczonym zakresie. Zasiłek można otrzymać na dziecko poniżej 8 roku życia oraz dziecko starsze, jeżeli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności - wyja­śnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie nie należy się, jeśli maluchem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodziciel­skiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego potrzeb­ne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracoda­wcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społe­cznych - może to zrobić przez Platformę Usług Elektro­ni­cz­nych ZUS. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasi­łku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner