Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej
logo
czytaj E-gazety prasa online


Korzystne przeliczenie dla rocznika 1953

2020-08-10

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019r. Mogą na jej mocy ustalić wysokości emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Przepisy ustawy dotyczą ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. bez względu na płeć. Stosuje się je zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, którzy już maja ustalone prawo do emerytury powszechnej jak i do ubezpieczonych, którzy nie składali jeszcze takiego wniosku o ustalenie prawa do emerytury w wieku powszechnym.

- Ustawa przewiduje ponowne ustalenie wysokości emerytury dla ubezpieczonych, lub renty rodzinnej po takich osobach z pomięciem przepisu art.25 ust.1b ustawy emerytalnej. Oznacz to, że jeżeli ubezpieczony miał ustalone prawo do emerytury powszedniej, a podstawa tej emerytury była pomniejszana o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, obecnie wysokość tego świadczenia będzie przeliczona bez pomniejszenia o pobrane emerytury wcześniejsze. Warunkiem jest to, by prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r. - informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Kto nie musi składać wniosku
ZUS z urzędu, bez konieczności składnia wniosku dokona ponownego ustalenia wysokości emerytury osobom, którym wcześniej już ustalił wysokość emerytury powszechnej z pomniejszeniem o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Przeliczeniu z urzędu będą również podlegały renty rodzinne przyznane uprawnionym członkom rodziny tych osób Świadczenie w wysokości ustalonej zgodnie z ustawą zmieniającą przysługuje od dnia nabycia prawa do emerytury w wieku powszechnym lub od dnia, od którego podjęta została wpłata zawieszonej emerytury. Jeśli ponownie ustalona wysokość świadczenia jest wyższa od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas wypłacimy wyrównanie. Ponowne ustalenie wysokości emerytury powszechnej dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. po 11 stycznia 2021 r.

Kto i kiedy musi złożyć wniosek
Natomiast ubezpieczeni urodzeni w 1953 r. którzy nie składali wniosku o ustalenie prawa do emerytury w wieku powszechnym mogą zgłosić taki wniosek nie później niż 11 stycznia 2021 r. Wówczas emerytura zostanie obliczona bez pomniejszenia o kwoty pobieranej emerytury wcześniejszej. Obliczenie emerytury powszechnej bez zmniejszenia będzie możliwe wówczas, gdy prawo do emerytur wcześniejszej ustalone zostało na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner