Zakończył się remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 1 w Sokółce ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-10-15

Remont zabytkowej kamienicy w Sokółce

Zakończył się remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 1 w Sokółce. Budynek z I połowy XIX wieku odzyskał swój historyczny wygląd. Prace budowlane prowadzone były pod nadzorem konserwatorskim.

Kamienica została wybudowana w I połowie XIX wieku, w stylu klasycystycznym. Posiada proporcjonalną bryłę, składającą się z korpusu głównego oraz wyodrębnionej oficyny w części północno-zachodniej. "Dokładna data budowy, projektant i budowniczy nie są znane. Jednak wiadomo, że budynek jest jednym z najstarszych w mieś­cie. Ochroną konserwatorską został objęty w 2010 roku." - prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. 

Remont  poprzedziły badania konserwatorskie elewacji budynku, mające na celu ustalenie ich pierwotnej kolory­styki. Wyniki tych badań były podstawą do przywrócenia historycznych barw i ich rozłożenia. Wykonano również, wyprzedzające inwestycję, badania architektoniczne, które pomogły w ustaleniu pierwotnej szerokości, częś­ciowo zamurowanego, otworu drzwiowego, prowadzące­go na zachowany balkon.

"W trakcie trwających kilka lat robót budowlanych  zorga­nizowano sześć komisji konserwatorskich  dotyczących m.in. wnętrza kamienicy, zwłaszcza  oryginalnej klatki schodowej z zachowanymi schodami i balustradą." - prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabyt­ków. Przedmiotem analiz i ostatecznych, komisyjnych ustaleń była także kolorystyka stolarki okiennej, balust­rady balkonu, kilku sztuk zachowanej dwuskrzydłowej, płycinowej stolarki drzwiowej wewnętrznej,  a także renowacja tzw. „świadka”, czyli oryginalnego okna zna­jdującego się na pierwszym piętrze w elewacji budynku od strony Placu Kościuszki.

Remont kamienicy pozwolił na utrwalenie jej zabytkowej substancji z jednoczesnym podkreśleniem zabytkowych walorów, przejawiających się w wartościach artystycz­nych o których świadczą: gzyms wieńczący, gzymsy poś­rednie, profilowane opaski okienne, fryz ozdobny, bonio­wanie, pilastry, ozdobna stolarka drzwiowa.

Przedmiotowa inwestycja wpłynęła również korzystnie na estetykę przestrzeni głównego placu miejskiego, w które­go północno-zachodniej pierzei usytuowana jest kamieni­ca.

Tekst i fotografia: Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

baner