W Białymstoku trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-05-26

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

W Białymstoku trwa rekrutacja do szkół ponadpodsta­wowych na rok szkolny 2021/2022. Na absolwentów podstawówek czeka ponad 4,6 tys. miejsc w 36 placów­kach.

W roku szkolnym 2021/2022 w liceach ogólnokształcą­cych Miasto Białystok zaplanowało 2.373 miejsca, w szko­łach branżowych I stopnia – 562, w technikach – 1 704. Razem 4.639 miejsc. Rekrutacja potrwa do 21 czerwca. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzy­staniem systemu informatycznego.

Uczniowie do wyboru mają 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. Miasto Białystok zaplanowało utworzenie łącznie we wszystkich szkołach 165 oddziałów, w tym:
✔ 7 oddziałów integracyjnych
✔ 7 oddziałów mistrzostwa sportowego,
✔ 3 oddziały sportowe,
✔ 1 oddział dwujęzyczny,
✔ 1 oddział międzynarodowy.

Obecnie białostockie szkoły ponadpodstawowe oferują kształcenie w ponad 70 zawodach. W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 zaproponowano kształcenie w nowych zawodach:

✔ w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 na poziomie technikum – technik transportu drogowego oraz technik robotyk,
✔ w Zespole Szkół Rolniczych na poziomie bran­żowej szkoły I stopnia – pszczelarz oraz na poziomie technikum – technik pszczelarz,
✔ w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 na poziomie branżowej szkoły I stopnia – monter stolarki budo­wlanej, na poziomie technikum – technik dekarstwa,
✔ w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcą­cych z Oddziałami Integracyjnymi na poziomie branżowej szkoły I stopnia – pracownik obsługi hotelowej, magazynier - logistyk oraz fryzjer/kra­wiec,
✔ w Zespole Szkół nr 16 na poziomie branżowej szkoły I stopnia specjalnej – cukiernik.

Od 1 września działalność rozpocznie Szkoła Policealna nr 3 w Białymstoku przy Zespole Szkół Technicznych i Ogól­nokształcących z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Sienkie­wicza 57), która będzie kształciła w zawodzie technik masażysta.

Wszystkie informacje o rekrutacji do szkół ponadpodsta­wowych na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w zakładce „Edukacja”.


Kamila Bogacewicz - UM Białystok