W dwa miesiące przyznanych zostało ponad milion bonów turystycznych na kwotę ponad 856 mln zł
logo
czytaj E-gazety prasa online


Rekordowy sierpień dla bonu turystycznego

2020-10-08

Maksymalne zainteresowanie bonami turystycznymi ZUS zanotował w sierpniu. Najlepszy wynik został osiąg­nięty 17 sierpnia. Tego dnia dokonano ponad 13,8 tys. płatności bonami na łączną kwotę wynoszącą ponad 9,8 mln zł.

Wystarczyły jedynie dwa miesiące by przyznanych zostało ponad milion bonów turystycznych na ponad 856 mln zł. Od 1 sierpnia do 30 września br. Zakład zrealizował ponad 54 tys. przelewów dla Podmiotów Turystycznych na łączną kwotę przekraczającą 213 mln zł. Tyle pieniędzy trafiło już bezpośrednio z projektu bon na rynek zapewniający nam wypoczynek i rekreację.
Z kolei ponad 17,6 tys. podmiotów turystycznych zostało zarejestrowanych w bazie Polskiej Organizacji Turystycz­nej. Największe wsparcie przekazane zostało organizato­rom imprez turystycznych. Kwota opła­cona bonami za imprezy turystyczne przekroczyła 200 mln zł. Na usługi hotelarskie rodzice wydali 10,5 mln zł z bonów turysty­cznych.

Największe zainteresowanie bonami ZUS zanotował, co jest dość oczywiste biorąc pod uwagę sezon wakacyjny właśnie w sierpniu. I tak na przykład jeżeli chodzi o liczbę płatności bonami to rekord padł 17 sierpnia. Tego dnia dokonano ponad 13,8 tys. płatności bonami na łączną kwotę – ponad 9,8 mln zł. 15 sierpnia było to ponad 12 tys. płatności na 8,2 mln zł, a 22 sierpnia – 11,6 tys. płatności na 7,8 mln zł. Rodzice w ciągu dwóch miesięcy zapłacili ponad 320 tys. razy bonem.

- Co ważne obsługa bonu odbywa się drogą elektronicz­ną, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. W woje­wództwie podlaskim zrobiło to już 22 tys. osób na 114,5 tys. uprawnionych. Bon mogą aktywować rodzice dzieci do 18 roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Zrobiło to już prawie 6 mln użytkowników. Po wejściu na PUE ro­dzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmioto­wi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków– informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Lista zarejestrowanych podmio­tów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turys­tycznej www.bonturystyczny.gov.pl oraz na www.polska.travel .

Bon to elektroniczny dokument, który jest przyznawany na dziecko usprawnione do świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świad­czenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko należna kwota bonu to 500 zł. W przy­padku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner