Wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów są umawianie telefonicznie, e-mailowo lub przez e-kolejkę
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zmiany w rejestracji pojazdów

2021-01-14

fot. pixabay.com

Od 1 stycznia 2021r. zmieniły się terminy na zarejestro­wanie pojazdów sprowadzonych i zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów krajowych – wróciły terminy pierwo­tne (30-dniowe). Wizyty w Referacie Rejestracji Poja­zdów są umawianie telefonicznie, e-mailowo lub przez e-kolejkę.

W wyniku ogłoszenia stanu epidemii, na mocy ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia i zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z pań­stwa członkowskiego Unii Europejskiej do końca 2020r. wynosił 180 dni. Termin ten obowiązuje tych, którzy spro­wadzili, dokonali zbycia lub nabycia pojazdu w czasie obowiązywania przejściowych przepisów, czyli do 31 grudnia 2020r.

Z kolei termin 30-dniowy obowiązuje tych, którzy sprowa­dzili pojazd z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonali zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP od 1 stycznia 2021r.

Przypominamy, że ze względu na epidemię koronawirusa wizyty w Departamencie Obsługi Mieszkańców są uma­wiane telefonicznie (85 869 6583, 85 869 6440), e-mailowo (dom@um.bialystok.pl) lub przez stronę – ekolejka.um.bialystok.pl.

Tekst: Kamila Bogacewicz /UM Białystok