52 dotacje na różnego rodzaju prace dotyczące ratowania zabytków - są to prace budowlane, restauratorskie, a także prace naprawcze ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


29-04-2021

52 dotacje na różnego rodzaju prace dotyczące ratowania zabytków


fot. pixabay.com

- Przyznaliśmy 52 dotacje na różnego rodzaju prace dotyczące ratowania zabytków - są to prace budowlane, restauratorskie, a także prace naprawcze - mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków. W tym roku rozdysponowano ponad 2,2 mln złotych.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białym­stoku wpłynęło 87 wniosków o przyznanie dotacji na fina­nsowanie prac remontowo-konserwatorskich przy podlas­kich zabytkach.

- Więcej niż połowa wnioskodawców otrzymała dotacje. Utrzymujemy wynik podobny, jak w ubiegłych latach - w 2020 roku również przyznaliśmy 52 dotacje." - dodaje prof. Małgorzata Dajnowicz.

Najwyższe dotacje - w wysokości 80 tys. złotych zostały przyznane na prace remontowe przy pięciu zabytkowych obiektach z województwa podlaskiego - kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Szczepankowie (kontynuacja remontu wnętrza kościoła), kościele pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach (remont elewacji i izolacja pozioma dzwonnicy), kościele pw. św. Rocha w Lemanie (remont wież i dachu kościoła zniszczonych przez wichurę), kościele pw. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych (remont elewacji), kościele pw. św. Rocha w Białymstoku (renowacja zabytkowych organów piszczał­kowych). 

Wiele obiektów otrzymało dotację ze środków woje­wódz­kiego konserwatora zabytków po raz pierwszy m.in. kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce (prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego), cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku (remont elewacji), molenna staroobrzędowców pw. Świę­tej Trójcy w Wodziłkach (remont i wymiana więźby i pok­rycia dachu wieży), dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej w Białymstoku (wzmocnienie fundamentu oraz murowa­nej ściany szczytowej posadowionej za nim). 

- Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakła­dów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.  W uzasadnionych przypadkach - np. gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, naukową lub wymaga niezwłocznego podję­cia prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych - dotacja może być wyższa. Przykładem są prace renowa­cyjne ogrodzenia meczetu w  Kruszynianach. - mówi prof. Małgorzata Dajnowicz 

Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i podobnie jak w dwóch ubiegłych latach, są największymi w historii woje­wództwa, pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkie­go Konserwatora Zabytków.

Pełna lista przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.


Tekst i fotografia: Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

baner