KAS wykryła spółkę, która wyłudzała podatek VAT - wykorzystywała tzw. puste faktury
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-12-18

KAS wykryła firmę wyłudzającą VAT

grafika: KAS

• Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wyk­ryła spółkę, która wyłudzała podatek VAT - wykorzy­stywała tzw. puste faktury.
• Firma naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 2,3 mln złotych.
• Na poczet niezapłaconych podatków, zablokowano na rachunku nieuczciwej spółki blisko 1 mln zł.

Pracownicy oraz funkcjonariusze podlaskiej KAS skontro­lowali firmę z branży usługowej. Spółka, we współpracy z innymi podmiotami, wprowadzała do obrotu gospodar­czego fikcyjne faktury na usługi związane z wynajmem pracowników. W rzeczywistości usługi nie były świadczo­ne przez firmy wymienione na fakturach. Puste faktury służyły wyłącznie do wygenerowania kosztów, obniża­jących należny podatek VAT.

Podczas przeszukania biura spółki oraz kilku lokalizacji w woj. podlaskim i mazowieckim, kontrolerzy z KAS zabez­pieczyli dokumentację księgową, komputery oraz elek­troniczne nośniki danych.

W związku z podejrzeniem wyłudzenia podatku VAT, po­nad 2,3 mln zł oraz wykorzystania sektora finansowego do oszustw podatkowych, na rachunku firmy zablokowano blisko 1 mln zł.

Wobec kontrolowanej spółki zostało wszczęte śledztwo. Sprawa jest rozwojowa.

st. asp. Maciej Czarnecki - oficer prasowy Podlaskiej KAS

baner