Ostatni dzwonek by studenci dostarczyli zaświadczenie do renty rodzinnej...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Ostatni dzwonek by studenci dostarczyli zaświadczenie do renty rodzinnej

2020-10-05

Tylko do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas, aby dostarczyć zaświa­dczenie, że nadal się uczą. Potwierdzenie o kontynuo­waniu edukacji z uczelni jest niezbędne, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal wypłacał świadczenie.

Renta rodzinna dla dziecka przysługuje po zmarłym rodzicu lub innym członku rodziny, który co najmniej na rok przed śmiercią przyjął podopiecznego na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Dziecko ma prawo do pobierania renty do ukończenia 16 roku życia. Renta rodzinna może być wypłacana dłużej, nawet do 25 roku życia. Warunkiem jej otrzymywanie jest jednak kontynuowanie nauki. Słuchacze szkół wyższych mają czas do końca października na potwierdzenie tego faktu i dostarczenie wniosku o dalszą wypłatę. Gdy jednak nie złożą takiego poświadczenia, wypłata renty rodzinnej zostanie wstrzymana.

- Bardzo istotne jest złożenie dowód potwierdzający dalszą naukę do ZUS jeszcze w październiku. To pozwoli na dalsze kontynuowanie wypłaty, lub wyrównanie jej za październik w kolejnym miesiącu. Gdy zaświadczenie zostanie złożone dopiero w listopadzie student musi liczyć się z tym, że wyrównanie za poprzedni miesiąc już nie będzie mu przysługiwało. - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Uczniowie i studenci pobierający renty rodzinne muszą pamiętać, aby powiadomić Zakład o przerwaniu jak rów­nież zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacane i pobierane przez nieu­prawnioną osobę. Wszystkie nadpłacone świadczenia trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner