Funkcjonariusze z POSG odzyskali przyczepę kempingową, której wartość oszacowano na 120 tys. zł.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Odzyskano przyczepę kempingową
wartą 120 tys. zł.

2020-08-11

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Grani­cznej odzyskali przyczepę kempingową, której wartość oszacowano na 120 tys. zł.

Funkcjonariusze z Placówki w Rutce-Tartak w ramach współpracy z suwalską ITD skontrolowali w Budzisku samochód ciężarowy, którym kierował obywatel Litwy. W naczepie pojazdu znajdowały się dwie przyczepy kempingowe. Sprawdzono legalność pochodzenia obu przyczep. Okazało się, że w jednej z nich numer identy­fikacyjny na ramie został zeszlifowany, a wklejka z nume­rem VIN została usunięta. W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że przyczepa wyprodukowana w 2018 roku pochodzi z przestępstwa kierowca z pojazdem został zatrzymany. Jako dowód w sprawie zatrzymano również samochód ciężarowy, naczepę i przyczepę kempingową o wartości w sumie 183 tys. zł

Po sporządzeniu wymaganej dokumentacji 47-letni oby­watel Litwy wraz z pojazdami zgodnie z właściwością został przekazany funkcjonariuszom Policji w Suwałkach.

Tekst i fotografie mjr SG Katarzyna Zdanowicz - Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

baner