Od 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-05-31

Nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy

fot. KAS

• 3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE [1], które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę.
• Jeśli będzie to kwota co najmniej 10.000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklara­cję tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej.
• Środek lokomocji nie ma tu znaczenia.

Rozporządzenie 2018/1672 rozszerza obowiązki osób przemieszczających środki pieniężne przez granicę i ob­szary kontroli przeprowadzanych przez służby graniczne. Dotyczy to przepływu środków pieniężnych w transporcie, na przykład pieniędzy wwożonych do Unii lub wywożo­nych z Unii w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Rozszerzono także defini­cję środków pieniężnych o towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przed­pła­cone.

Osoba, która przewozi co najmniej 10.000 euro, wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skar­bowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia.

Jak zgłosić przewóz pieniędzy
W przypadku, gdy pieniądze w transporcie w wysokości co najmniej 10.000 euro są wwożone do Unii lub wywożone z Unii: 

✔ jeśli deklarację składa podróżny – ma obowiązek zgłoszenia pieniędzy,
✔ jeśli pieniądze są przesyłane w przesyłkach - organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela danych środków pieniężnych - w zależności od przypadku - aby złożył deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.

Przejdź do rozporządzenia wykonawczego i wzorów formularzy na stronie internetowej EUR-Lex.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty.


Radosław Hancewicz - Rzecznik prasowy Podlaskiej KAS

baner