„Przechadzka” - artystyczny film poklatkowy, zabierający nas ze sobą w podróż po Białymstoku....
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-12-30


„Dobrze jest traktować przechadzkę jak sen.” - Tymi sło­wami rozpoczyna się „Przechadzka” - artystyczny film poklatkowy, zabierający nas ze sobą w podróż po Białym­stoku. Podróż na pograniczu snu i jawy - w trakcie której mieszają się ze sobą pory dnia i roku, oraz przekrój lokali­zacji - od charakterystycznych obiektów w centrum mia­sta poprzez wąskie osiedlowe uliczki, parki, masywne wieżowce, brukowane ulice i postmodernistyczne bryły. Głównym celem materiału jest ukazanie widzowi wyjątko­wego klimatu Białegostoku - miasta z duszą - oraz zachę­cenie do samodzielnej eksploracji i spojrzenia na miasto z innej perspektywy, niż dotychczas. 

Projekt powstawał na przestrzeni całego roku, wykonano ponad 10.000 zdjęć w trakcie ok. 30 spacerów  - następnie selekcjonowanych i ułożonych w animowane sekwencje. Powstała muzyka i narracja w formie wiersza białego, stwo­rzona specjalnie pod film. W materiale nie pojawia się ani jedna postać ludzka, co ma potęgować bliską relację między odbiorcą, a miastem.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na Facebooku lub na YouTube

Autorzy:
Realizacja, scenariusz, zdjęcia, animacja, montaż: Maciej Zalewski
narrator: Marcin Pietrow
narracja (wiersz biały): Regina Nowak
muzyka: C-6000
postprodukcja audio: Szymon "EsDwa" Kubas
postprodukcja video, kolor: White Weasel

Zrealizowano w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.


Tekst i fotografie - Maciej Zalewski